Skip to main content

Akkuarvoketjun kehittäminen ja sähköautoistuminen ovat tehokkaita keinoja hillitä hiilidioksidipäästöjä

Ilmaston lämpenemisen rajoittaminen edellyttää tehokkaita toimia, joilla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä. Suomen Malmijalostuksen teettämän selvityksen mukaan kotimaisella akkukennojen tuotannolla voidaan leikata merkittävästi liikenteen päästöjä.

Julkaistu

14. kesäkuu 2019

Vesa Koivisto
Johtaja, akkutoimiala, Suomen Malmijalostus Oy

Liikenne aiheuttaa esimerkiksi meillä Suomessa tällä hetkellä noin 20 prosenttia kaikista kasvihuonekaasupäästöistä ja noin 40 prosenttia päästökaupan ulkopuolella olevan toiminnan päästöistä. Vuonna 2017 kotimaan liikenteen hiilidioksidipäästöt olivat yli 11 miljoonaa tonnia. 

Kansallisen energia- ja ilmastostrategiamme tavoitteena on vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä noin 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Liikenteen päästöistä noin 90 prosenttia syntyy tieliikenteessä, joten voimme taistella ilmaston lämpenemistä vastaan erityisesti vähentämällä autoilun päästöjä. 

Suomen Malmijalostus Oy:n yhtenä päätehtävänä on edistää kotimaisen akkuarvoketjun syntymistä. Tämän vuoksi halusimme selvittää tarkemmin sitä, millaisia vaikutuksia akkuarvoketjun kehittämisellä ja sähköautoistumisella olisi liikenteen hiilidioksidipäästöihin. 

Vertailukohteena polttomoottoriauton päästöt

Teettämämme tutkimus tarkastelee 10 gigawattitunnin (GWh/a) akkukennotuotannon kapasiteettia. Tuotantokapasiteetin rinnalle otimme kolme erilaista vaihtoehtoa, jotka kuvaavat sitä, millaisiin autoihin akut asennettaisiin:

1)    kaikki akut täyssähköautoihin 
2)    kaikki akut ladattaviin hybridiajoneuvoihin
3)    40 prosenttia akuista täyssähköautoihin ja 60 prosenttia ladattaviin hybridiautoihin

Myös autojen latauksessa käytettävän sähköntuotannon osalta tarkasteltiin kolmea eri skenaariota:

1)    sähkö tuotetaan päästöttömällä, uusiutuvalla energiantuotannolla, kuten tuulivoimalla 
2)    sähkö tuotetaan keskimääräisellä suomalaisella sähköllä
3)    sähkö tuotetaan keskimääräisellä eurooppalaisella sähköllä 

Raportin laati VTT, joka hyödynsi arviointimenetelmänä ISO-standardeihin perustuvaa elinkaariarviointia. Automerkeistä VTT valitsi selvitykseen Kian, joka tarjoaa tällä hetkellä myynnissä olevista parhaan vertailtavuuden eri autotyyppien välillä. Vertailukohdaksi otimme bensiinikäyttöisen polttomoottoriauton käytön aikaiset päästöt. 

Laskemat kertovat selvistä hyödyistä

Raportin mukaan akkuarvoketjun kehittäminen ja sähköautoistuminen auttavat vähentämään liikenteen hiilidioksidipäästöjä kaikissa skenaarioissa eli riippumatta siitä, millä tavalla auton käytön aikainen sähkö tuotetaan. Ladattavalla hybridillä saavutettiin suurimmat kokonaispäästövähennykset kaikissa sähköntuotannon skenaarioissa, mikä johtuu siitä, että akkuja riittäisi tässä tapauksessa noin kuusinkertaiseen määrään autoja täyssähköautoihin verrattuna. 

Raportti tuo esille myös sen, että kotimaisella 10 gigawattitunnin akkukennotuotannon kapasiteetilla pystyttäisiin parhaassa tapauksessa vähentämään liikenteen hiilidioksidipäästöjä jopa yli 2 miljoonaa tonnia vuodessa. 

 

Tutustu tästä raporttiin:
Akkutuotanto ja liikenteen CO2-päästöt (pdf, 389 Kb)
 

 

 

Julkaistu

14. kesäkuu 2019