Skip to main content

Euroopan vihreää tulevaisuutta vauhdittamassa

Terrafamen uuden akkukemikaalitehtaan käynnistyminen osuu oikeaan markkinatilanteeseen, kirjoittaa Trafiguran Amin Zahir.

Julkaistu

15. maaliskuu 2021

Amin Zahir
Head of Metals and Minerals, Trafigura

Loppukevät 2021 tulee olemaan ikimuistoinen Terrafamelle, sen osakkeenomistajille ja sijoittajille, kuten Suomen Malmijalostukselle, Galena Asset Managementille ja sen emoyhtiölle Trafiguralle, sekä Suomelle ja koko Euroopalle. Terrafamen Sotkamon kaivoksella otetaan tuolloin käyttöön uusi akkukemikaalitehdas. Se tulee täyttämään suuren aukon sähköajoneuvojen eurooppalaisessa toimitusketjussa tällä kasvavalla alalla, jolla on ratkaiseva merkitys Euroopan vihreälle tulevaisuudelle.

Uudessa tehtaassa jalostetaan Sotkamon kaivoksella tuotettua nikkeli-kobolttia. Tämä tekee Terrafamesta maailman suurimman nikkelisulfaatin integroidun tuottajan. Tehtaan kapasiteetti on 170 000 tonnia eli yli kymmenen prosenttia koko maailman akkulaatuisen materiaalin primaarituotannosta. Tehdas työllistää noin 170 henkilöä kaivoksella ja metallinjalostuksessa työskentelevän 1 400 henkilön lisäksi, ja nostaa näin Terrafamen osuuden Kainuun bruttokansantuotteesta lähes 20 prosenttiin. Tällä on merkittäviä kerrannaisvaikutuksia myös eri puolilla Suomea.

Tämän noin 240 miljoonan euron investointihankkeen saattaminen loppuun on osoitus Suomen Malmijalostuksen ja Trafigura-konsernin menestyksekkäästä yhteistyöstä Terrafamen kehittämiseksi neljän viime vuoden aikana. Trafiguran kokemus ja näkemys tulevasta kysynnästä antoivat kaivokselle uuden suunnan, jota Galena Asset Management on tukenut investoimalla Terrafameen 460 miljoonaa euroa.

Katodin nikkelipitoisuus nousussa

Tarinan mielenkiintoisin osuus on kuitenkin vielä edessä Terrafamen ottaessa paikkansa yhden maailman tärkeimmän uuden teollisuudenalan keskiössä – sähköajoneuvoakkujen valmistuksessa. Ala on vahvasti riippuvainen nikkelistä ja muista metalleista. Juuri tämä potentiaali sai yhden maailman johtavan metallikauppiaan, Trafiguran, alun perin investoimaan Suomeen.

Sähköajoneuvojen myyntinäkymät näyttävät erittäin myönteisiltä, kun vanhoista bensiini- ja dieselkäyttöisistä moottoreista halutaan yhä nopeammin eroon. Kaikki suuret autovalmistajat ovat sitoutuneet tuomaan markkinoille sähköautomalleja. Volkswagen suunnittelee akkusähköajoneuvoihin siirtymistä ja aikookin lanseerata kaikista 300 mallistaan sähköautoversion vuoteen 2030 mennessä. Yhden yleisesti hyväksytyn arvion mukaan myynti voi ylittää 11 miljoonaa yksikköä vuoteen 2025 mennessä ja 18 miljoonaa vuoteen 2030 mennessä. Tämä vastaisi 12 ja 18 prosentin osuutta henkilöautojen kokonaismyynnistä.

Uskomme kuitenkin, että akkukustannusten lasku (kahdeksasosaan vuoden 2015 tasosta) ja hallitusten sähköautoilua edistävät toimet eri puolilla maailmaa voivat johtaa vielä nopeampaan kasvuun.

Tämä tulee lisäämään merkittävästi akuissa käytettävän nikkelin kysyntää. Nikkelipohjaiset katodit kattavat lähes 80 prosenttia akkumarkkinoista. Tämä johtuu metallin suuresta energiatiheydestä, jonka ansiosta akkujen toimintamatka pitenee. Suurten kennovalmistajien suunnitelmat keskittyvät nyt katodin nikkelipitoisuuden lisäämiseen, osin jopa yli 90 prosenttiin.

Tämän seurauksena odotamme akuissa käytettävän nikkelin kysynnän kasvavan viime vuoden noin 200 000 tonnista 600 000 tonniin vuonna 2025 ja yli miljoonaan tonniin vuonna 2030. Tällä hetkellä nikkelin käytön maailmanlaajuiset kokonaismarkkinat ovat 2,5 miljoonaa tonnia.

Akut on valmistettava lähellä sähköautotuotantoa

Sähköajoneuvojen akkujen toimitusketju on pitkä ja monimutkainen, ja tähän asti aasialaiset valmistajat – pääosin eteläkorealaiset ja kiinalaiset – ovat vastanneet suurelta osin tuotannosta. Tästä johtuen myös Terrafamen akkukemikaalitehtaan tuotanto matkaa aluksi Aasiaan.

Viime kädessä akut täytyy kuitenkin valmistaa lähellä sähköajoneuvojen kokoonpanopaikkaa, sillä akkujen painon vuoksi niiden kuljettaminen ympäri maailmaa ei ole taloudellista. Kun sähköajoneuvojen tuotanto lähtee vauhtiin myös Euroopassa, tarvitsemme maanosaan oman akkujen toimitusketjun. Tähän yritykset investoivatkin parhaillaan. Esimerkiksi Saksan kemikaalijätti BASF rakentaa parhaillaan merkittävää akkumateriaalitehdasta Harjavaltaan. Brysselissä sijaitseva Umicore rakentaa Puolaan suuren katodimateriaalitehtaan, ja mm. LG ja Samsung kuuluvat Puolaan ja Unkariin investoivien kennovalmistajien joukkoon.

Kaikki nämä toiminnot edellyttävät laadukasta nikkelisulfaattia, ja Terrafamella on erinomaiset mahdollisuudet toimittaa sitä – eikä vähiten siksi, että Suomen kaivoksilla käytössä olevien tuotantomenetelmien ympäristöjalanjälki on paljon pienempi verrattuna globaalien kilpailijoiden menetelmiin. Viime syksynä valmistuneen elinkaarianalyysin mukaan Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yli 60 prosenttia alan keskiarvoa pienempi. Tästä syystä Terrafame on avainasemassa tukemassa sähköajoneuvojen akkujen toimitusketjua ja vauhdittamassa siirtymistä vihreään energiaan.

Sotkamon uuden akkukemikaalitehtaan käyttöönotto merkitseekin todellista uuden aikakauden ja yhteiseurooppalaisen lähestymistavan alkua tällä tärkeällä tulevaisuuden alalla – nyt on syytä juhlaan ennen kaikkea Suomessa.

Julkaistu

15. maaliskuu 2021