Skip to main content

Euroopassa voitaisiin tuottaa kestävästi kriittisiä harvinaisia maametalleja

Eurooppalainen harvinaisten maametallien (REE) arvoketju olisi saavutettavissa, jos hankkeille saataisiin riittävästi tukea, kirjoittaa kehityspäällikkö Kaisa Kiipula blogissamme.

Julkaistu

2. joulukuu 2021

Kaisa Kiipula, kehityspäällikkö, Suomen Malmijalostus Oy

Vuonna 1794 turkulainen kemisti Johan Gadolin löysi aiemmin tuntemattoman alkuaineen, yttriumin, joka sai nimensä löytöpaikkansa Ruotsin Ytterbyn mukaan. Yttrium oli ensimmäinen löydetty harvinainen maametalli eli REE (rare earth element), joita tunnetaan nykyään 17. REE-metalleja käytetään esimerkiksi uusiutuvan energian hyödyntämisessä (esim. tuuliturbiinit ja aurinkokennot) sähkö-, elektroniikka- ja autoteollisuudessa (esim. sähköautot ja ladattavat akut), lääketieteessä ja puolustusteollisuudessa.

REE-metallien merkitys etenkin hiilineutraalille teknologialle on suuri, ja tulevaisuudessa niiden kysynnän on arveltu moninkertaistuvan. Tämän takia EU onkin nimennyt REE:t kriittisiksi raaka-aineiksi, joiden saatavuuden turvaaminen on erittäin tärkeää.


Yksi Euroopan potentiaalisista REE-esiintymistä löytyy Soklista

Nimestään huolimatta harvinaiset maametallit eivät ole erityisen harvinaisia. Niitä löytyy kyllä, mutta ne ovat yleensä sitoutuneet muihin mineraaleihin tai levittäytyneet pirstaleisena esiintymänä laajalle alueelle. Tämä tekee talteenotosta tavallista haastavampaa ja kalliimpaa.

Tällä hetkellä suurin osa maailmassa käytetyistä REE-metalleista tulee Kiinasta. Vahvasti keskittynyt ja rajallinen tuotanto voi muodostaa arvoketjuun merkittävän pullonkaulan. Viime vuosina vastaavia arvoketjuja on alettu kehittää myös Euroopassa, missä tuotanto on tähän mennessä ollut erittäin rajattua, ja Pohjois-Amerikassa, missä hiljaisemman vaiheen jälkeen on otettu askelia REE-tuotannon kasvattamiseksi.

Yksi Euroopan kiinnostavista REE-esiintymistä on tunnistettu Savukosken Soklissa, jonka oikeudet siirtyivät Suomen Malmijalostuksen omistukseen loppuvuodesta 2020. Jo 1960-luvulla löydetyssä esiintymästä on esimerkiksi sähköautoissa käytettyä neodyymiä. Soklin esiintymässä on merkittävää potentiaalia, mutta sen hyödyntäminen vaatii vielä lisäselvityksiä.


Eurooppalaisen arvoketjun rakentamista ja käynnistämistä tulee tukea

REE-metallien tuottamiselle Euroopassa ja Suomessa on myös muita syitä kuin saatavuuden varmistaminen. Suomessa kaivostoiminta on tarkasti säädeltyä, ja tuotanto pyritään aina hoitamaan mahdollisimman ympäristöystävällisesti. Metallien koko arvoketjun sijoittuminen Eurooppaan parantaa mineraalien jäljitettävyyttä ja tuotannon läpinäkyvyyttä, mikä on tärkeää tuotannon kestävyyden kannalta.

Euroopan komissio on tunnistanut eurooppalaisten REE-esiintymien tärkeyden, ja tällä hetkellä sillä on useita aiheeseen liittyviä, koko unionin laajuisia aloitteita, ohjelmia ja rahoitushakuja. Tulevina vuosina näemme varmasti kehitystä eurooppalaisen REE-arvoketjun ympärillä. Hankkeiden saattaminen tuotantoon asti riippuu lopulta pitkälti siitä, saavatko ne riittävästi tukea.

Julkaistu

2. joulukuu 2021