Skip to main content

Kaivosala pystyy tukemaan vastuullisen maailman rakentamista

Vuoden 2019 ensimmäinen puolisko on lopullaan, joten nyt on sopiva hetki luoda katsaus taaksepäin. Kaivostoiminnassa on tapahtunut paljon, ja vastuullisuudessa alalla on entistä enemmän annettavaa.

Julkaistu

28. kesäkuu 2019

Katri Kauppila
Vastuullisuus- ja viestintäpäällikkö, Suomen Malmijalostus Oy

Ilmastonmuutoksen vaikutukset elämään maapallolla ovat pysyneet kuumottavina aiheina koko alkuvuoden. Yksi keino hillitä ilmastonmuutosta on leikata liikenteen hiilidioksidipäästöjä siirtymällä öljypohjaisia polttoaineita käyttävistä autoista sähköautoihin. Toukokuussa julkaistun IEA:n uusimman tilaston mukaan henkilösähköautoja oli maailmassa vuonna 2018 yli 5 miljoonaa, ja kasvu on ollut nopeaa.

Sähköautojen akkujen tuotannossa tarvitaan kaivoksilta saatavia metalleja, ennen muuta nikkeliä, kobolttia ja litiumia, joita löytyy meiltä Suomesta. Kehittämällä kotimaista akkuarvoketjua voimme ottaa globaalia vastuuta siitä, että raaka-aineet jalostetaan nykyaikaisella tekniikalla asianmukaisissa turvallisuus- ja työolosuhteissa. Samalla luomme Suomeen työpaikkoja ja taloudellista hyvinvointia.

Eroon hiilipohjaisesta energiantuotannosta

Euroopassa ja maailmanlaajuisesti merkittävä uutinen ovat olleet Saksan kaavailut siirtyä kivi- ja ruskohiilettömään energiantuotantoon asteittain seuraavan 20 vuoden aikana. Saksan viimeinen kivihiilikaivos suljettiin viime vuoden lopussa, ja ruskohiilikaivokset laitetaan todennäköisesti kiinni lähivuosina. Suomessa puolestaan astui tänä keväänä voimaan laki, joka kieltää hiilen energiakäytön vuodesta 2029 lähtien.

Hiiletön energiantuotanto tarkoittaa hyvin todennäköisesti uusiutuvan energian osuuden kasvua. Ilman metalleja muutos ei silti onnistu. Muilla kaivoksilla onkin annettavaa esimerkiksi tuuli- ja aurinkoenergian tuotannossa tarvittaviin laitteisiin ja akkuihin.

Parannetaan kaivosten ympäristönsuojelua

Tämä otsikko on kesäkuussa julkaistusta hallitusohjelmasta, mutta se on myös monen kaivosammattilaisen työtä. Kotimaisilla kaivoksillamme asiantuntijat suunnittelevat ja kehittävät energiatehokkaita tuotantoprosesseja, ympäristönsuojelurakenteita ja päästöjen minimointia sekä tarkkailevat toimintaa ja raportoivat siitä valvontaviranomaisille. Samalla mietitään materiaalitehokkuutta, kierrättämistä ja jätteiden käsittelyä. Ajatuksia vaihdetaan erityisesti paikallisten asukkaiden kanssa, mutta kaivokset keräävät kiinnostuneita vierailijoita laajemminkin.

Ympäristönsuojelu kuuluu kaikkeen teolliseen toimintaan, myös kaivostoimintaan. Globaalisti ajattelevalle on lisäksi tärkeää, että tätä työtä tehdään kotimaassa työntämättä kaivostoimintaa jonnekin kauas, missä ympäristöasiat eivät ehkä nivoudukaan päivittäiseen työhön.

Monimuotoisuudesta uutta voimaa kaivosalalle

Henkilöstön monimuotoisuudesta on kirjoitettu paljon alkuvuoden aikana. Monimuotoisuuden huomioon ottaminen ulottuu rekrytoinnista työntekijöiden pitämiseen ja urasuunnitteluun. Vastuullinen työyhteisö hyödyntää ihmisten erilaisuutta ja osaa koota tiimejä, joissa erilaiset ihmiset saavat loistaa.

Kaivokset tunnetaan ympäri maailman miesten työpaikkoina, vaikka alan työtehtävät sopivat muillekin. Sitä paitsi kaivoksille tarvitaan ihmisiä yllättävän erilaisilla koulutustaustoilla. Uskon, että moni kotimainen kaivos toivookin työnhakijoihin suurempaa kirjoa ja on mielellään edistämässä työelämän monimuotoisuutta.

Julkaistu

28. kesäkuu 2019