Skip to main content

Kemianteollisuus mahdollistaa vähäpäästöisen liikenteen

Akku on pitkään ollut sähköautojen keskeisimpiä kehityskohteita. Kemialla ja kemianteollisuudella on annettavaa siihen, miten akuista saadaan pienempiä ja kevyempiä.

Julkaistu

13. syyskuu 2019

Mika Aalto
Toimitusjohtaja, Kemianteollisuus ry

Viime lokakuussa julkaistu IPCC-raportti on muistuttanut ilmastonmuutoksen etenemisestä ja seurauksista sekä vauhdittanut ilmastokeskustelua ja -toimia merkittävällä tavalla. Liikenne on yksi merkittävistä kasvihuonekaasupäästöjen lähteistä.

Vähäpäästöisen liikenteen edistäminen on viime vuosina ollut yksi nopeimmin kehittyneistä alueista. Pidempiaikainen trendi tässä aihealueessa on biopohjaiset liikennepolttoaineet, kuten bioetanoli ja uusiutuva diesel, sekä vetyyn pohjautuvat ratkaisut ja sähköistyminen.

Kasvukäyrät menevät ”through the roof”

Tällä hetkellä autonvalmistajien ilmoittamat suunnitelmat valmistettavien sähköautojen määristä ovat huikeita ja amerikkalainen sanoisi, että kasvukäyrät menevät "through the roof". Sähköauto ei ajossa tuota päästöä ympäristöön, ja sähköinen autoilu mahdollistaa siksi paremman ilmanlaadun suurkaupungeissa. Toki, akun lataamiseen tarvittava energia on tuotettava jossain, ja käytettävän energian tuotantotavan mukaan määräytyvät sähköisen autoilun kokonaispäästöt.

Akku on ollut pitkään sähköautojen keskeisimpiä kehityskohteita. Miten saataisiin aikaan pienempiä ja kevyempiä akkuja, joihin pystyttäisiin varaamaan entistä enemmän sähköä? Tässä kehityksessä kemialla ja kemianteollisuudella on paljon annettavaa ja Suomessakin on asian huippuosaamista.

Suomella on huikea kasvupotentiaali

Sähköautojen lukumäärän kasvaessa tarvitaan myös huikea määrä akkuja ja niiden valmistukseen käytettäviä akkukemikaaleja ja -materiaaleja. Lisäksi on kehitettävä käytettyjen akkumateriaalien kiertotalousratkaisut. Suomella on mahtava potentiaali koko tämän arvoketjun kehittämisessä. Suomella on rikkaat malmi- ja mineraalivarat, osaamme käyttää energiaa ja materiaaleja tehokkaasti ja valmistaa huippulaatuisia akkukemikaaleja ja -materiaaleja. Tutkimuksen alalla meiltä löytyy korkeatasoista osaamista sekä tuotannon että kierrätyksen osalta.

Kaiken tämän lisäksi meillä on yleensä ottaen vakaa yhteiskunta, turvalliset toimintaolot ja toimiva infrastruktuuri.

Monet edellytykset uuden menestystarinan luomiseen akkuarvoketjun tapauksessa ovat olemassa. Mitä tarvitaan lisäksi, jotta tämä voi toteutua? Tarvitaan valtiovallan toimia, jotka edistävät ja rohkaisevat uusiin investointeihin. Näistä tärkeimpiin kuuluu teollisuuden tarvitseman energian hinta, vähäpäästöisyys ja toimitusvarmuus. Tarvitsemme myös innovaatiorahoitusta ja uudenlaisten prosessien pilotointi- ja demonstraatiohankkeita sekä ns. first-of-a-kind eli ensimmäistä kertaa kaupallisessa mittakaavassa toteutettavien prosessien riskinjakoa valtion suunnasta.

Voi hyvin sanoa, että kemia on maailman luovin ala. Sillä onkin iso rooli myös henkilöautojen sähköistämisessä. Kemia on osa hyvä elämää, ja mukana myös sähköistämiseen tarvittavien aineiden ja materiaalien kehittämisessä ja kehitystyön realisoimisessa teollisen mittakaavan valmistukseksi.

Julkaistu

13. syyskuu 2019