Skip to main content

Kohti kestävää arvonluontia suomalaisen teknologian avulla

Hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n tuoreen raportin mukaan tarvitaan nopeita päästövähennyksiä, jotta maapallon lämpötilan nousu voidaan rajoittaa 1,5 asteeseen. Keinot päästöjen vähentämiseen ovat onneksi jo olemassa. Ilmastonmuutosta voidaan hillitä, jos investoinnit vähähiilisiin teknologoihin ja uusiin innovaatioihin saadaan globaalisti kasvuun. Pitkän aikavälin tavoitteena on oltava, että ihmisen toiminta päätyy tasapainoon maapallon kantokyvyn kanssa.

Julkaistu

18. tammikuu 2019

Liikenteen sähköistyminen vähentäisi päästöjä merkittävästi. Liikenne aiheuttaa lähes kolmasosan EU:n kasvihuonekaasupäästöistä ja tieliikenne tästä yli 70 prosenttia. Onneksi positiivinen kehitys on jo käynnissä: sähköautojen määrä Pohjoismaissa kasvoi 57 prosenttia pelkästään viime vuonna.

Mutkia matkaan saattaa kuitenkin tuoda akkumetallien riittävyys. Suomella on tässä suhteessa tärkeä tehtävä: maamme kallioperästä löytyy kaikkia akkuihin tarvittavia metalleja ja meillä on niiden talteenottoon ja jalostamiseen kykenevä, EU:n mitassa merkittävä vientiklusteri. Akkuteollisuuteen liittyviä investointipäätöksiä on jo tehty, ja mahdollisuudet myös korkeamman jalostusasteen akkutuotannon saamiseksi Suomeen ovat hyvät.

Uusiutuvan energian lisääminen on sähköisen liikenteen ohella keskeinen päästövähennysten lähde. Tuuli- ja aurinkoenergia ovat olleet kovassa maailmanlaajuisessa kasvussa jo vuosia. Tuulivoima on myös noussut markkinaehtoisesti kannattavaksi voimaloiden kasvaneiden kokojen vuoksi. Suomessa on hyvä potentiaali meri- ja rannikkotuulivoiman merkittävälle lisärakentamiselle. Uusiutuvan energian kasvava hyödyntäminen lisää sekin raaka-aineiden tarvetta. Tuulivoimalaan tarvitaan peräti 11 eri metallia.

Vähähiilisiä teknologioita valmistava teollisuus voi myös vähentää omia päästöjään, kuten monet yritykset ovat jo pitkään tehneetkin. Esimerkiksi EU:n terästeollisuus on pienentänyt hiilidioksidipäästöjään yli 50 prosentilla 1960-luvun jälkeen. Nytkin alalla on käynnissä useita hankkeita, joiden avulla pyritään päästöjen leikkaamiseen.

SSAB:n, LKAB:n ja Vattenfallin yhteisessä HYBRIT-hankkeessa pyritään kokonaan eroon terästuotannon hiilidioksidipäästöistä korvaamalla teräksenvalmistuksessa käytetty koksi vedyllä. Yhtiöiden tavoitteena on, että terästä tehdään ilman hiilidioksidipäästöjä viimeistään vuonna 2035. Onnistuessaan HYBRIT vähentäisi Suomen CO2-päästöjä seitsemällä prosentilla.

Kiertotalouden edistäminen on tärkeää siirryttäessä vähähiiliseen talouteen. Kierrätettävien materiaalien rinnalla tarvitaan kuitenkin vielä pitkään myös neitseellisiä raaka-aineita. Ne kannattaa tuottaa Suomessa, jossa eettiseen tuotantotapaan voi luottaa.

Suomen on tehtävä oma osuutensa ilmastotyössä ja vähennettävä omia päästöjään, mutta meidän kannattaa tehdä enemmän viemällä vähähiilistä teknologiaa muihin maihin. Vahvuuksiimme nojaava vientiteollisuus on Suomen, ympäristön ja koko maailman etu.

 

Jaakko Hirvola

Toimitusjohtaja

Teknologiateollisuus ry

Julkaistu

18. tammikuu 2019