Skip to main content

Kohti päästötöntä meriliikennettä

Laivanrakennusteollisuus on jo ryhtynyt kehittämään akkuteknologiaa, joka mahdollistaisi laivojen siirtymisen hybridiaikaan, kirjoittaa Steveco Oy:n Kari Savolainen blogissamme.

Kirjoittaja

Kari Savolainen

Julkaistu

7. tammikuu 2022

Kari Savolainen, hallituksen puheenjohtaja, Steveco Oy

Fossiilisten polttoaineiden ansiosta elämme maailmassa sellaisena kuin sen tunnemme. Uusiutumattomien energiamuotojen avulla olemme kuroneet kokoon etäisyyksiä sekä kehittäneet ja ylläpitäneet teollisuutta. Energiaa on ollut käytettävissä liki rajaton määrä kasvavan yhteiskunnan tarpeita varten.

Energiatarpeen kasvaessa ovat kuitenkin korostuneet myös fossiilisten polttoaineiden haasteet ja ongelmat: hiilidioksidi ja muut uusiutumattomien energiamuotojen käytön yhteydessä syntyvät päästöt ovat merkittäviä syyllisiä ilmaston lämpenemiseen.

Vaikka fossiilisten polttoaineiden hyödyntäminen on kiistatta tullut tiensä päähän, nykyinen globaali talous edellyttää energian saatavuutta. Siksi – vaikka energian säästäminen ja energiatehokkuuden lisääminen ovatkin tärkeitä ilmastotoimia – on myös löydettävä korvaavia energiamuotoja ja innovaatioita, joilla vastaamme sekä nykyisiin että tuleviin energiatarpeisiin ja huolehdimme ympäristön ja ilmaston terveellisyydestä.

Haasteisiin ei ole yksioikoisia ratkaisuja, vaan kyseessä on palapeli, jonka palasina toimivat akkuteollisuuden kaltaiset, uudenlaista energian hyödyntämistä kehittävät alat.

Akkuteollisuus on jo vastannut tieliikenteen haasteisiin

Ympäristöystävällisen tulevaisuuden saavuttamiseksi on jo otettu edistysaskeleita. Kasvihuonepäästöistä merkittävän osuuden tuottaa liikenne, joka koostuu esimerkiksi globaalista rahtiliikenteestä ja paikallisesta tieliikenteestä.

Tieliikenteen haasteisiin akkuteollisuus on jo vastannut: sähköiset kulkuvälineet ovat yleistyvä maalla kulkemisen muoto. Yhä useampi kuluttaja valitsee sähköpyörän, -mopon tai sähköakkua ja polttoainetta hyödyntävän hybridiauton, joka nopeasti kehittyvän akkuteknologian ansiosta kulkee pitkiäkin matkoja pelkän akun voimalla. Itsekin ajan ladattavalla hybridiautolla.

Maantieliikenteen akkuteknologian kehittyessä vauhdikkaasti on aika kohdistaa katse myös globaaliin rahtiliikenteeseen. Merikuljetukset ovat globaalin talouden selkäranka. Erityisesti konttiliikenne on ainoa tehokas tapa kuljettaa suurella volyymilla tuotteita maailman laidalta toiselle, ja siksi jopa 90 prosenttia maailmankaupasta kulkee meriteitse.

Valtamerilaiva on pieni kaupunki, jossa valtava määrä energiaa kuluu paitsi propulsioon, myös muihin laivan kannalta elintärkeisiin toimintoihin. Esimerkiksi laivan valaistukseen, lämmittämiseen ja kylmäketjua vaativiin thermokontteihin tuotetaan sähkö dieselkäyttöisellä apukoneella.

Toistaiseksi käytettävissä ei ole ollut uusiutuvaa energiamuotoa, joka voisi vastata kaikkiin laivan energiatarpeisiin. Uudet laivat, jotka käyttävät polttoaineenaan ympäristöystävällisempää – mutta niin ikään fossiilista – nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä ovat tärkeä väliaikainen ratkaisu, mutta mitä voimme tehdä asialle pidemmän päälle?

Akustoista saadaan tukea myös meriliikenteen kehittämiseen

Osaltaan avain vihreämpään meriliikenteeseen on akkuteollisuudessa, eikä läpimurto ole kaukana. Laivanrakennusteollisuus on jo ryhtynyt kehittämään akkuteknologiaa, joka mahdollistaisi laivojen siirtymisen autojen tapaan hybridiaikaan. Tällöin laivan dieselkäyttöinen apukone voitaisiin kenties kokonaan korvata suurikapasiteettisella akustolla, jota ladattaisiin puhtaasti tuotetulla maasähköllä laivan satamakäyntien aikana.

Sähköakkua voisi mahdollisesti merimatkankin aikana ladata uusiutuvilla energiamuodoilla, kuten tuulivoimalla ja aurinkoenergialla, jolloin pelkän sähköakun energia saattaisi realistisesti riittää pitkillekin merimatkoille. Valtamerialus voisi satamaa lähestyessään käyttää sähköakkua polttoaineen sijaan propulsioonkin. Tällöin sähköakulla ja synteettisellä polttoaineella kulkevat hybridilaivat tuottaisivat huomattavasti vähemmän kasvihuonepäästöjä, ja toisaalta sähköakun käyttö rannikkoalueilla saattaisi myös suojata paremmin herkkiä rantavesiä.

Valtaisan määrän energiaa vaativa propulsio kuitenkin tarvitsee pidemmillä merimatkoilla muitakin energiamuotoja tuekseen. Potentiaalisimpia ratkaisuja ovat vedyn ja hiilidioksidin avulla tuotetut synteettiset polttoaineet.

Akkumateriaaleja Suomen parhaasta logistisesta sijainnista

Akkuteollisuus on tulevaisuuden ala, ja sähköakkujen tarve kasvaa koko ajan. Akkujen valmistaminen on kuitenkin kiistatta ympäristöä kuormittavaa. Siksi Kotkaan ja Haminaan suunnitellut akkumateriaaleja valmistavat tehtaat ovat erityisen tärkeitä. Niissä akkumateriaalien valmistus on laadukasta, ja ympäristöasioissa ne toimivat globaalin akkuteollisuuden esikuvina.

Kaakonkulman uusissa tehtaissa ammattitaitoinen, paikallinen työvoima valmistaa akkumateriaalit Suomen parhaassa logistisessa sijainnissa. Kenties hyvinkin pian näemme satamassamme hybridilaivoja, joiden akkumateriaalit ovat peräisin Kotkan ja Haminan tehtailta.

Julkaistu

7. tammikuu 2022