Skip to main content

Liikenteen sähköistäminen avaa Suomelle uusia mahdollisuuksia

Suomen taloudellinen menestys edellyttää, että pystymme kehittämään vastuullisia ja samalla kaupallisesti toteuttamiskelpoisia ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Liikenteen sähköistämiseen voimme vastata rakentamalla akkutuotannon arvoketjua.

Julkaistu

1. maaliskuu 2019

Ilmastonmuutos on herättänyt ansaittua huolta maailman tulevaisuudesta. Maapallon keskilämpötilan nousulla on kiistatta laajat vaikutukset, mutta onneksi tiedossamme on samalla käytännön keinoja hillitä tätä muutosta.

 

Fossiilisia polttoaineita hyödyntävä liikenne on huomattava kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja ja liikenteen sähköistäminen puolestaan on yksi merkittävä keino taistella ilmastonmuutosta vastaan. Tässä Suomella ja suomalaisella osaamisella on paljon annettavaa. Vastaavasti meille on tarjolla uusia menestymisen mahdollisuuksia.

 

Mineraaleja tarvitaan nyt sähköautojen akkuihin

 

Sähköautojen ja niissä tarvittavien akkujen globaali kysyntä on lähtenyt nopeaan kasvuun, ja ennusteet näyttävät lupaavilta. Tällä hetkellä suurin osa sähköautojen akuista valmistetaan Aasiassa, mutta myös EU ja eurooppalainen teollisuus ovat kiinnostuneita kehittämään akkujen valmistuksessa tarvittavaa osaamista, teknologiaa ja tuotantokapasiteettia.

 

Suomella on tässä muutoksessa erityinen rooli, sillä mikään toinen EU-maa ei pysty tuottamaan kaikkia tärkeimpiä akkumetalleja – nikkeliä, kobolttia ja litiumia. Tämä tarjoaakin erinomaisen tilaisuuden kehittää kotimaista kaivostoimintaa sekä uudenlaista raaka-aineiden jalostusta.

 

Akkuarvoketjun rakentaminen vaatii osaamista ja pääomaa

 

Suomesta löytyy laajasti osaamista kaivostoiminnasta ja -teknologiasta sekä metallien jalostuksesta. Valjastamalla osaamisemme akkuarvoketjun rakentamiseen voimme lisätä täällä louhittavista mineraaleista saatavaa arvoa. 

 

Sähköajoneuvojen akkutuotannon monet välivaiheet sekä akkujen komponenttien ja materiaalien uusiokäyttö ja kierrätys tarjoavat Suomessa jo toimiville yrityksille sekä tänne sijoittamisesta kiinnostuneille tahoille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Suomen valtio on mukana kehittämässä lupaavia hankkeita Suomen Malmijalostus Oy:n kautta.

 

Lisää työtä ja taloudellista arvoa kotimaahan

 

Kaivosteollisuus ry:n teettämän selvityksen mukaan 10 kaivosteollisuuteen syntyvää työpaikkaa luo 15 työpaikkaa muualle talouteen Suomessa. Vieläkin enemmän taloudellisia hyötyjä voimme saada vientiin perustuvasta akkumineraalien jalostuksesta. 

 

Työn ja toimeentulon lisäksi eteenpäin katsovat kaivos- ja jalostustoiminnan alan yritykset päivittävät työntekijöidensä tietoja ja taitoja.  Tämä kasvattaa osaamispääomaa ja auttaa selviytymään tulevaisuuden haasteista. Eiliset myönteiset uutiset Valmet Automotive Oy:ltä sekä Keliber Oy:ltä ovat konkreettinen esimerkki akkualan kehittymisestä Suomessa.

 

Tarmokkaita tekoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

 

Taloudellisesta menestymisestä ja ympäristöstä huolehtiminen ovat molemmat osa vastuullista kaupallista toimintaa. Myös Suomen taloudellinen menestys perustuu yhä selkeämmin siihen, että pystymme valmistamaan vientiin tuotteita ja palveluja, jotka vastaavat globaaleihin haasteisiin.
 

Samalla kun akkualan arvoketjua rakennetaan eri toimin, olisi tärkeää, että myös sähköautojen kysyntää Suomessa voidaan edistää määrätietoisesti. Tämä edellyttää seuraavalla hallituskaudella panostuksia sähköautojen latausinfrastruktuuriin, mutta mahdollisesti myös autoverotuksen muuttamista sähköautojen hankintaa kannustavampaan suuntaan.

 

Viemällä kotimaista kaivos- ja akkualaa määrätietoisesti eteenpäin olemme mukana vähentämässä liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä ja hillitsemässä globaalia ilmastonmuutosta. Tämä on valtava kaupallinen mahdollisuus, mutta myös tehtävä, joka tarjoaa tehtävälle työlle tavallista suuremman merkityksen ja motivoi varmasti kaikkia kaivos- ja akkualalla työskenteleviä.

 

 

Janne Känkänen

 

hallituksen puheenjohtaja

Suomen Malmijalostus Oy

Julkaistu

1. maaliskuu 2019