Skip to main content

Maailma sähköistyy – me haluamme olla mukana

Kotkassa tehdään määrätietoista työtä akkuteollisuuden synnyttämiseksi, kirjoittaa kaupunginjohtaja Esa Sirviö blogissamme.

Kirjoittaja

Esa Sirviö

Julkaistu

23. maaliskuu 2022

Esa Sirviö, kaupunginjohtaja, Kotka

Kotkan kaupunki on kautta historiansa ollut kansainvälisten tapahtumien paikkakunta, jossa meri ja satama ovat omalta osaltaan vaikuttaneet siihen, että olemme olleet edelläkävijöitä monessa asiassa. Satamalla ja meriyhteyksillä on varmasti ollut oma vaikutuksensa siihen, että metsäteollisuus rantautui vauhdilla Kymenlaaksoon 150 vuotta sitten. Uusi teollisuusala siivitti tuolloin myös Kotkan kaupungin kehitystä voimakkaasti eteenpäin. Vaikka metsäteollisuuden voidaan katsoa olevan perinteistä toimintaa, se on kuitenkin puolentoista vuosisadan aikana tuonut mukanaan monenlaisia innovaatioita, ja näissäkin alueemme on ollut vahvassa etunojassa sekä myötätuulessa.

Meille alueena ei siis ole lainkaan vierasta, että haluamme olla kehitystuulien kärkijoukoissa, koska olemme siihen tottuneet. Tällä hetkellä elämme maailmassa, joka sähköistyy kovalla vauhdilla ja tämä tuo uudenlaisia vaateita energiavarastoinnille sekä pienemmässä että suuremmassa mittakaavassa.

Sähköistymiseen liittyvät vahvasti akkumateriaalien kehittäminen sekä jalostaminen ja uudet innovaatiot, jotka sopivat alueemme kulttuuriin kuin masto purjelaivaan. Tälläkin teollisuussaralla kehitys perustuu hyvin vahvaan osaamiseen prosessiteollisuuden saralla, ja siihen alueellamme on pitkät perinteet, valmiit rakenteet ja toimivat yhteistyöverkostot.

Akkuteollisuus tarjoaa väylän uusiin mahdollisuuksiin

Kotkan kaupunkistrategian visio on ”Väylä uusiin mahdollisuuksiin”, ja itse näen akkuteollisuuden todellisena mahdollisuutena, jonka eteen koko kaupunkikonserni on valmis tekemään määrätietoisesti työtä. Ja itse asiassa tätä työtä me olemme jo täydellä vauhdilla tehneetkin.

Kaupunkistrategiassamme olemme päättäneet linjata, että menestymme myös jatkossa, kun arvostamme elinikäistä oppimista ja yrittämistä. Panostamme edelleen yhteiseen tekemiseen sekä yhteisöllisyyteen upeaa elinympäristöämme korostaen. Kotkan kaupunki ja koko kaupunkikonserni on linjannut kestävän kehityksen sekä luonnon monimuotoisuuden kaiken perustaksi. Olemme parhaillaan päivittämässä strategiaamme, mutta nämä suuret päämäärät säilyvät entisellään, koska ne ovat meille kantava voimavara.

Minusta me olemme luoneet jo aiemmin vankan pohjan akkuteollisuuden rantautumiselle kaupunkiimme näiden strategisten linjausten myötä. Eivätkä nämä ole jääneet pelkiksi kirjaimiksi tai sanoiksi suunnitelmissamme, vaan ne ovat jo vahvasti ohjanneet käytännön toimiamme. Strategiamme on aidosti jalkautunut niin päätöksentekoon kuin konkreettiseen tekemiseen ja parilla esimerkillä se on helppo todistaa. Kaupunkimme toimii oman alueen joukkoliikenneviranomaisena, ja viime vuonna suoritetussa joukkoliikenteen kilpailutuksessa edellytimme, että tarjoajien tulee sitoutua sähköiseen joukkoliikenteeseen. Siirtymävaiheen jälkeen saamme kaupunkiimme sähköbussit. Kaupunkikonserniyhtiömme Kotkan Energia Oy on puolestaan tehnyt tiekartan, jonka päämääränä on hiilineutraali tapa tuottaa energiaa. Tiekartan maalina on, että vuonna 2030 yhtiön tuottama kaukolämpöenergia on täysin hiilivapaata.

Metsäteollisuuden ligniinistä akkumateriaalia

Olemme kaupunkina yhdessä seudullisen kehittämisyhtiö Cursor Oy:n kanssa tehneet päämäärätietoista yhteistyötä niin akkuteollisuuden kuin muiden kehityshankkeiden eteen. Akkumateriaalihankkeisiin liittyen meillä on ollut mainio onni saada kotimaastamme yhteistyökumppaniksi Suomen Malmijalostus Oy, jonka kanssa yhteisten asioiden eteenpäin vieminen on ollut sujuvaa sekä suoraviivaista. Kaupunkina haluamme olla jatkossakin luotettava, innovatiivinen sekä rehti ja avoin kumppani.

Kaupunkimme arvojen mukaan olemme mukana puhaltamassa hyvää tuulta akkuteollisuuden menestyksen purjeisiin reilusti, rohkeasti ja raikkaalla tavalla. Itse asiassa akkuteollisuuden tulevaisuus kytkeytyy mainiosti kirjoituksen alussa mainitsemaani metsäteollisuuteen. Alueellamme toimii kansainvälinen metsäteollisuuden laitos, jossa tällä hetkellä tutkitaan puupohjaisen ligniinin soveltuvuutta yhdeksi merkittäväksi akkumateriaaliksi, ja tulokset vaikuttavat oikein lupaavilta. Tämä jos mikä innostaa itseäni entistä enemmän nostamaan aluettamme yhä korkeammalle jalustalle suuremmankin akkuteollisuuden keskuspaikkana. Meidän suonissamme virtaa energiaa ja sydämissämme on runsaasti tahdonvoimaa tehdä parempaa sähköistä tulevaisuutta.