Skip to main content

Materiaaleja ilmastoneutraalisuuden saavuttamiseksi

Suomen Malmijalostuksen päivitetty strategia nostaa esille konkreettisia toimia liikenteen sähköistämiseksi ja vastuullisen eurooppalaisen akkuarvoketjun rakentamiseksi, kirjoittaa yhtiön toimitusjohtaja Matti Hietanen.

Julkaistu

25. lokakuu 2021

Matti Hietanen, toimitusjohtaja, Suomen Malmijalostus Oy

Suomen Malmijalostuksen tehtävä ei voisi olla ajankohtaisempi, innostavampi ja merkityksellisempi. Ilmastonmuutoksen hillitseminen, liikenteen sähköistyminen, energiamurros sekä kaivosalan merkityksen nopea kasvu luovat huikeat mahdollisuudet kehittää yhtiön toimintaa ja toteuttaa tärkeitä eurooppalaisia hankkeita. Yhtiön strategia on päivitetty vastaamaan entistäkin vahvemmin käsillä oleviin mahdollisuuksiin.

Toimintamme lähtökohta on ennallaan – tehtävämme on suomalaisten mineraalien arvon vastuullinen maksimointi. Toteutamme tätä tehtävää kolmen keskeisen strategisen tavoitteen kautta.

Vaikutuksellisia ja tuottavia sijoituksia

Ensimmäinen tavoitteemme liittyy rooliimme omistajana ja sijoittajana: tavoittelemme niin taloudellista tuottoa kuin yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Aktiivisena ja mukautuvana omistajana mahdollistamme kaupallisesti houkuttelevien kehityshankkeiden menestyksen ja kasvun.

Tällä hetkellä olemme omistajana kolmessa suomalaisessa kaivosyhtiössä tai -hankkeessa. Tytäryhtiö Terrafame ajaa parhaillaan ylös akkukemikaalituotantoa, jonka myötä se tarjoaa asiakkailleen kilpailuetuna toimialan matalimman hiilijalanjäljen. Samalla yhtiön taloudellinen asema kohenee ja yhtiön vaikutuksesta syntyy jo 20 % Kainuun bruttokansantuotteesta. Osakkuusyhtiö Keliberin litiumhydroksidihanke etenee vahvassa myötätuulessa ja paikallisella tuella kohti tuotannon aloittamista vuonna 2024. Myös kokonaan omistamamme Soklin kaivoshankkeen uudet teknis-taloudelliset selvitykset ovat käynnistymässä, ja vuoropuhelu paikallisten sidosryhmien kanssa on aktiivista.

Vastuullinen akkuarvoketju

Toinen strateginen tavoitteemme on vastuullisen akkuarvoketjun rakentaminen Suomeen. Houkuttelemme investointeja tarjoamalla alan toimijoille strategista kumppanuutta hyödyntämällä paikallista osaamista ja resursseja. Investointien kautta synnytämme uutta teollisuudenalaa Suomeen ja nostamme samalla jalostusastetta ja arvonlisää.

Tähän mennessä olemme julkistaneet neljä investointihanketta akkuarvoketjuun. Haminaan valmistelemme prekursoritehdasta yhdessä CNGR:n kanssa, joka on alan johtava kiinalainen toimija. Arvoketjun seuraavaa tuotantovaihetta eli katodiaktiivimateriaalitehdasta valmistellaan rakennettavaksi Kotkaan. Kotkan hankkeessa voinemme lähiaikoina julkistaa yhteistyökumppaniamme. Molemmat hankkeet ovat edenneet pitkälle valmisteluissa, ja odotamme pääsevämme kertomaan lisätietoja hankkeista lähikuukausien aikana.

Vaasassa olemme mukana kahdessa hankkeessa. Brittiläisen Johnsson Mattheyn kanssa suunnittelemme Gigavaasan alueelle katodimateriaalitehdasta ja sen naapuriin akkukennotehdasta yhdessä norjalaisen FREYRin kanssa.

Toteutuessaan nämä neljä hanketta yhdessä tarkoittavat yli 2 miljardin euron investointeja ja tuhansia työpaikkoja. Ja tämä on vasta investointien ensivaiheessa. Markkinan kasvaessa on jo ennakoitavissa, että pian alkuinvestointien perään on edessä tuotantokapasiteetin kasvattamista.

Innovatiivisia liiketoimintamahdollisuuksia

Innovatiivisten liiketoimintamahdollisuuksien luominen ja hyödyntäminen on kolmas strateginen tavoitteemme. Luomme liiketoimintamahdollisuuksia ja otamme käyttöön uusia teollisia ratkaisuja toimialatuntemuksemme ja teknologiaosaamisemme pohjalta. Keskitymme mahdollisuuksiin kehittää vastuullisuutta ja kiertotaloutta sekä vihreän siirtymän materiaalien arvonlisää.

Innovatiivisista liiketoimintamahdollisuuksista olemme nostaneet strategiassamme esille neljä hankekokonaisuutta. Pyrimme ottamaan käyttöön uusia teknologioita natriumsulfaatin hallintaan akkuarvoketjussa hyödyntämällä toimintamme alusta lähtien yhtiöön kertynyttä osaamista. Tuomalla mineraalien jäljitettävyyden osaksi teollista toimintaa saamme arvoketjut läpinäkyviksi ja luomme edellytykset saada kilpailuetua vastuullisesti tuotetuista ja jalostetuista raaka-aineista ja tuotteista. Tutkimme mahdollisuuksia hyödyntää harvinaisia maametalleja ja kehittää niiden arvoketjua. Selvitämme myös mahdollisuuksia yhdistää akkuteollisuudessa mineraaleja korvaavat raaka-aineet, lähinnä biomateriaalit, osaksi tarjoamaamme.

Tehtävälistamme on hengästyttävän pitkä. Edellä kuvatut tavoitteet ja toimenpiteet voi kuitenkin kiteyttää päivitetyn visiomme avulla: Tarjoamme materiaaleja ilmastoneutralisuuden saavuttamiseksi.

Uskallan väittää, että strategiamme on poikkeuksellisen hyvä. Samalla tiedostan, että paraskin strategia on yhtä hyvä kuin sen toimeenpano. Toimeenpanon tekevät tiimit ja ihmiset. Menestyksemme perustuu eteenpäin pyrkiviin ammattilaisiin, jotka ovat sitoutuneet työskentelemään yhdessä yhteisten tavoitteidemme eteen. Strategiamme toteuttaminen on siten niin sanotusti vain tekemistä vaille valmis.

Julkaistu

25. lokakuu 2021