Skip to main content

Salon ja Varsinais-Suomen valtit akkuarvoketjun kehittämisessä

Akkupakettitehtaan sijoittuminen Saloon avaa kaupungille uudenlaisia mahdollisuuksia hyödyntää osaamista. Tavoitteena on nyt luoda alueelle akkuteollisuuden osaamiskeskittymä, kirjoittaa kaupunginjohtaja Lauri Inna.

Julkaistu

25. lokakuu 2019

Lauri Inna
kaupunginjohtaja, Salon kaupunki

Kun Salossa matkapuhelinteollisuuden alasajon jälkeen lähdettiin rakentamaan uutta nousua, yksi tärkeimmistä tehtävistä oli tunnistaa kaupunkimme vahvuudet. Vaikka tuotekehitys, tehdas ja tuhannet työpaikat olivat poissa, paljon oli vielä jäljellä. Vuosien kuluessa kertynyt osaaminen siitä, miten ideasta tehdään teollinen tuote, miten se myydään ja viedään maailmalle. Salossa tiedetään, miten katsotaan tulevaisuuteen ja mistä aineksista menestys rakennetaan, silloinkin kun uudella idealla on enemmän epäilijöitä kuin puolestapuhujia.

Rohkeita ja nopeita päätöksiä

Osaamisen lisäksi tarvitaan kykyä tehdä rohkeita päätöksiä. Yksi näistä oli kaupungin päätös hankkia yhdessä salolaisten sijoittajien kanssa omistukseensa Nokian ja Microsoftin vanha tehdasalue, joka nyt tunnetaan Salo IoT Campuksena. Kampusta ei hankittu menneisyyden muistomerkiksi vaan tulevaisuuden kehitysalustaksi, jossa esimerkiksi salolainen langattoman tiedonsiirron osaaminen siirtyy uudelle tasolle.

Myös kyky tehdä päätöksiä nopeasti ja kyky laittaa toimeksi ovat valtteja kansainvälisessä kilpailussa. Kouluesimerkki tästä on Valmet Automotiven päätös sijoittua Salo IoT Campukselle. Moni varmasti muistaa Helsingin Sanomissa kesäkuussa julkaistun jutun (HS 10.6.2019), jossa Valmet Automotiven saksalainen toimitusjohtaja Olaf Bongwald toteaa:

”Meillä oli asiakas, joka tarvitsi apua. Selvitimme, missä se helpoiten onnistuisi. Se paikka oli Salo. Olimme hyvin lähellä perustaa tehtaan Saksaan, mutta Salossa asiat järjestyivät nopeammin.”

Jatkuvaa tulevaisuustyötä

Valmet Automotiven sijoittumispäätöstä edesauttoi luonnollisesti se, että kampuksella oli tarjolla olemassa olevaa tilaa, jota päästiin heti muuntamaan akkutehtaan tarkoituksiin sopivaksi. Kampuksella on myös tarjota yrityksille valmiita tukipalveluita, jolloin ylösajovaiheessa voidaan keskittyä olennaiseen. Haittaa ei ole myöskään siitä, että Salo sijaitsee hyvien liikenne- ja logistiikkayhteyksien varrella.

Vaikka moni asia Salossa on kunnossa, on kaupungin tehtävä aktiivisesti töitä entistä parempien toimintaedellytysten luomisessa. Tämä tulevaisuustyö on muun muassa koulutus- ja tutkimusresurssien sekä työvoiman ja osaamisen saatavuuden varmistamista, maankäytön suunnittelua ja edunvalvontaa sekä verkostoitumista maakunnallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Kaupungin on myös huolehdittava vetovoimastaan niin palvelujen kuin vastuullisuuden osalta ja oltava joka tasolla kiinnostava paikka uusille asukkaille ja yrityksille.

Yksi kaupunkistrategiamme painopistealueista on luova edelläkävijyys. Luovuus näkyy muun muassa monipuolisissa tuotekehityskumppanuuksissa ja start-up-tyyppisessä ajattelutavassa. Etsimme jatkuvasti uusia avauksia esimerkiksi tulevaisuuden liikkumisjärjestelmään liittyen, joka on myös yksi strategiamme kärkihankkeista.

Uuden menestystarinan alussa

Valmet Automotiven akkupakettitehtaan sijoittuminen Saloon avaa meille jälleen uuden mahdollisuuden hyödyntää salolaista osaamista ja aloittaa omiin vahvuuksiimme perustuvan akkuteollisuuden osaamiskeskittymän luominen alueelle. Sähköisen liikkumisen kysyntä on vahvassa kasvussa ja on erittäin todennäköistä, että Valmet Automotiven tehdas houkuttelee Saloon myös muita alan toimijoita.

Vahvuuksiimme peilaten Salossa olisi mahdollisuus keskittyä esimerkiksi akkupakettien tuotantolinjoihin ja -prosesseihin, akkudataa hyödyntäviin ohjelmistoratkaisuihin, sähköisiin älykkäisiin työkoneisiin ja sähköisen liikkumisen palveluihin kuluttajille sekä akkujen end-of-life-diagnostiikkaan.

Salossa on jo käynnistetty työ laajemman akkuklusterin toimintojen mahdollistamiseksi ja sijoittumiseksi. Teemme parhaillaan alustavaa selvitystä jopa kymmenien hehtaarien kokoisten alueiden valmistelemiseksi kemiallisen teollisuuskaavan muodossa akkukennotehtaan saamiseksi Suomeen.

Haluamme myös olla aktiivisia kansainvälisessä keskustelussa teollisten toimijoiden kanssa akkuteollisuuden kumppanuuksien kehittämisessä. Yhdessä Turun yliopiston ja laajan yritysjoukon kanssa valmistelemme jo akkuteknologian professuurin perustamista akkuteollisuutta ja muun muassa kierrätysratkaisuja koskevan kehitystyön pohjaksi.

Uskon, että Suomella on hienot mahdollisuudet menestyä akkuteollisuudessa osana vahvaa kansainvälistä verkostoa. Tulevaisuus näyttää minkälaisen menestystarinan kirjoitamme Salossa tällä kertaa.

Julkaistu

25. lokakuu 2019