Skip to main content

Sujuva luvitus on tuottoisa investointi valtiolle

Teollisuushankkeiden luvitusprosesseja kannattaa sujuvoittaa nyt, kun Suomi lähtee ponnistelemaan takaisin kestävän kasvun uralle, bloggaa Matti Hietanen.

Julkaistu

25. kesäkuu 2020

Matti Hietanen
Toimitusjohtaja, Suomen Malmijalostus Oy

Isojen investointien luvittaminen on vaativaa ja tärkeää työtä. Laaja teollinen toiminta tarvitsee tyypillisesti useita rakennuslupia sekä ympäristö- ja vesitalousluvan, joka puolestaan edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Monissa tapauksissa tarvitaan myös lupa kemikaalien käsittelyyn, ehkäpä myös räjähteisiin, joihin puolestaan liittyy tyypillisesti lentoestelupa. Lupien lisäksi vastaan tulevat lukuisat ilmoitukset eri viranomaisille sekä muu viranomaisten tiedottaminen.

Luvat ja niiden noudattaminen teollisessa toiminnassa ovat äärimmäisen tärkeitä meidän kaikkien kannalta. Niiden avulla voidaan turvata tehokas ja eettinen rakentaminen, varmistaa parhaan käyttökelpoisen tekniikan hyödyntäminen sekä ehkäistä terveyshaittoja ja ympäristön pilaantumista.

Luvitusprosesseissa on kuitenkin niiden laajuuden ja monipolvisuuden vuoksi sujuvoittamisen varaa.

Nopealla toiminnalla investointilamaa vastaan

Koronakriisi on ollut kuin moukarin isku kansantaloudellemme, eikä sen kaikkia vaikutuksia teollisuutemme toimintakykyyn ole vielä nähty. Olemme kuitenkin Suomessa ja EU:ssa pitkälti ymmärtäneet sen, että nyt tarvitaan huomattavaa elvytystä taloudellisen toimeliaisuuden vahvistamiseksi. Samalla meillä on mahdollisuus suunnata kasvua Suomen ja Euroopan ilmastotavoitteita vastaavaan suuntaan, kuten päästöttömän liikenteen ja siihen liittyvän teollisuuden kehittämiseen. Tähän mekin Suomen Malmijalostuksessa tähtäämme.  

Yhteiskunnan taloudellisen tuen lisäksi kriisin vaikutusten purkamisessa nopeus on valttia. Kun investointisuunnitelmia ja haluja niiden toteuttamiseen syntyy, on hallinnon ja luvituksen syytä toimia virtaviivaisesti. Vaarana on, että muuten näännytämme hyviä hankkeita, ja investoinnit jäävät epävarmuuden ilmapiirissä pitkäksi aikaa alhaiselle tasolle ja suuntautuvat toisiin maihin.

Kansainvälinen kilpailu isoista teollisista investoinneista on äärimmäisen tiukkaa. Monella teollisuudenalalla investointeja tehdään kovassa aikataulupaineessa, jolloin luvituksen nopeus ja ennakoitavuus nousee merkitykselliseksi tekijäksi investoinnin kohdemaata arvioitaessa.

Luvituksen laadusta ja nopeudesta kilpailukykytekijä

Me Suomessa olemme tottuneet hyvään hallintoon ja oikeusturvaan, ja näitä asioita kansalaisilla ja yrityksillä on lupa edellyttää hallinnolta jatkossakin. Kriisikokemuksen myötä tämän kaiken hyvän lisäksi on silti aika ottaa tarkempaan tarkasteluun myös hallinnon laatu ja tuloksellisuus. Mitä ne todella voisivat tarkoittaa, kun puhutaan teollisuuden lupamenettelyistä?

Hallinnon resursointi on tietysti kaiken lähtökohta. Osaavien ja riittävien resurssien avulla varmistetaan korkeatasoinen luvitus. Mutta heti sen perään on paikallaan tiedostaa, miten resurssit toimivat suhteessa yrityksiin. Löytääkö investointia suunnitteleva yritys joka tilanteessa oma-aloitteisesti oikeat viranomaiskontaktit? Tietääkö yritys, mitä viranomaiset siltä eri menettelyiden aikana odottavat? Onko virkamiehillä aikaa vastata kysymyksiin ja selventää näkemyksiään, jottei prosesseissa edettäisi luulon varassa?

Pidemmälle vietynä laatu ja tuloksellisuus voisivat tarkoittaa sitä, että hallinto suunnittelisi investointihankkeille oman palvelunsa.

Miltä kuulostaisi: ”Olemme nimenneet hankkeellenne yhteyshenkilöt eri viranomaisista rooleittain ja vastuittain. Hallinnon palvelulupauksen mukaisesti autamme teitä niin, että saatte halutessanne lausunnot ja päätelmät sekä luparatkaisun tiivistetyssä aikataulussa oheisen alustavan suunnitelman mukaisesti. Pääkoordinaattorimme soittaa teille ensi viikolla esittäytyäkseen ja sopiakseen ennakkoneuvottelun ajankohdasta. Hän voi auttaa teitä myös tunnistamaan hankkeenne kannalta olennaiset sidosryhmät.”

Ja miksi tähän suuntaan kannattaisi lähteä? Yksinkertaisesti siksi, että sujuva luvitus on erittäin tuottoisa investointi valtiolle. Jos lupaviranomaisten henkilöresursseja lisäämällä ja prosesseja kehittämällä saadaan ratkaistua yhdenkin ison teollisen investoinnin tuleminen Suomeen, saa valtio ja kansantalous mm. työllisyysvaikutusten ja verotulojen kasvun kautta erinomaisen tuoton luvituksen sujuvuuteen ja laatuun tekemälleen sijoitukselle.

Julkaistu

25. kesäkuu 2020