Skip to main content

Suomalaiset mineraalit vauhdittavat tulevaisuuden liikennettä

Liikenne sähköistyy kovaa vauhtia ympäri maailmaa. Täysin tai osittain sähköllä toimivien ajoneuvojen myynnin on arvioitu kasvavan 35 % vuosittain vuoteen 2025 asti. Suomella on erinomaiset edellytykset haukata suuri markkinaosuus globaalista megatrendistä, joka on ilmastotoimien ytimessä maailmanlaajuisesti.

Julkaistu

12. lokakuu 2018

Akku on sähköajoneuvon arvokkain osa. Akun pääraaka-aineet ovat metalleja kuten nikkeliä, kobolttia ja litiumia. Uusinta akkuteknologiaa hyödyntävän sähköauton akku sisältää arviolta 50 kilogrammaa nikkeliä, 7 kilogrammaa kobolttia ja 8 kilogrammaa litiumia. Nopea kasvu, jota odotetaan sähköautojen myyntiin, tarkoittaa samalla akkujen ja akkujen raaka-aineiden kysynnän voimakasta kasvua.    

Sähköautojen akkujen arvoketju aina raaka-aineista akkukennoihin ja loppukäyttäjiin kattaa useita vaiheita ja toimijoita, kuten esimerkiksi raaka-aineiden tuottajat, prosessoitujen materiaalien tuottajat, akkukennojen ja -pakettien valmistajat sekä autonvalmistajat ja muut loppukäyttäjät. Kierrättämisen rooli arvoketjussa tulee myös korostumaan entisestään. 

Kiina, Japani ja Korea hallitsevat tällä hetkellä globaaleja henkilöautojen litiumioniakkujen markkinoita yli 90 prosentin osuudella. Sähköautojen akkujen kysynnän uskotaan kasvavan Euroopassa yli 200 gigawattituntiin vuodessa 2025 mennessä. 

Tällä hetkellä Euroopan akkutuotanto on kuitenkin erittäin vähäistä. Euroopan komissio on tunnistanut tilanteen ja käynnistänyt toimenpiteet kiihdyttääkseen Euroopan akkuarvoketjun kehittymistä. Yksi näistä toimenpiteistä on ollut Euroopan Battery Alliancen muodostaminen, jossa Suomen Malmijalostus on keskeinen toimija. 

Sekä EU että eurooppalaiset autonvalmistajat ovat kiinnostuneita edistämään eurooppalaisen akkuvalmistuksen kapasiteettia. 

Suomella on erinomaiset edellytykset menestykseen 

Suomella on kaikki mahdollisuudet olla liikenteen sähköistämisen ja ilmastonmuutoksen vastaisten toimien etujoukoissa.

Suomi on ainoa merkittävä eurooppalainen sähköakuissa tarvittavien materiaalien, kuten koboltin, nikkelin sekä litiumin lähde. Ainutlaatuiset raaka-ainevarantomme sekä luotettava toimitusketju antavat meille vahvan aseman kehittää arvoketjua eteenpäin. 

Lisäksi suomalaiset raaka-aineet ovat vastuullisesti tuotettuja, mikä tuo lisäetua asiakkaille.  

”Valmistettu Euroopassa” -merkityt akut myös tukisivat eurooppalaisen autoteollisuuden imagoa.  

Lisäksi Suomi voi tarjota edullista puhdasta energiaa, asiantuntevaa työvoimaa, sujuvan logistiikan, hyvän infrastruktuurin sekä erinomaista osaamista tutkimus- ja kehitystyössä.

Suomella on kaiken kaikkiaan loistavat edellytykset raaka-aineiden tuottamisen lisäksi nostaa jalostusastetta ja muodostaa myös integroitu sähköautojen akkujen arvoketju.      

Vastuullista suomalaisten mineraalien arvon kasvattamista  

Suomen Malmijalostuksen missio on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti.  Tavoitteemme luoda integroitu sähköautojen akkujen arvoketju Suomeen on tämän mission ytimessä. 

Sähköautojen akkujen valmistamisen arvoketjussa on mahdollista toimia monessa eri roolissa. Arvoketjun alkupäässä toimivat raaka-aineiden tuottajat kuten kaivokset.  Tämän jälkeen tulee välituotteet kuten prekursoreiden tai katodien valmistus. Arvoketjun vieminen aina kennojen tai akkujen tuotantoon asti toisi eniten arvoa Suomen talouteen.  

Suomen Malmijalostus Oy:n tytäryhtiö Terrafame Oy on merkittävä nikkelin toimittaja, joka valmistelee toimintansa laajentamista akkukemikaalien, eli nikkelisulfaatin ja kobolttisulfaatin tuottamiseen. Keliber Oy on puolestaan asettanut tavoitteeksi toimia EU:n ensimmäisenä litiumkaivoksena ja tuottaa litiumkemikaaleja. 

Arviomme mukaan prekursorituotanto tuplaisi lähtöraaka-aineiden arvon, katodituotanto nostaisi arvon jopa kolminkertaiseksi ja kennotuotanto yli kahdeksankertaiseksi. 

Koko arvoketjun luominen täydessä muodossa voisi kasvattaa Suomen bruttokansantuotetta noin prosentilla pitkällä aikavälillä. Kysymys onkin, kuinka pitkälle arvoketjussa pääsemme. 

Missiomme perustuu kestävään toimintaan. Investointistrategiamme keskittyy kaupallisesti kannattaviin ja vastuullisiin investointeihin, joissa myös huomioidaan vaikutukset yhteiskuntaan.

Integroitu suomalainen akkujen arvoketju sen laajimmassa muodossaan mahdollistaisi akkujen jäljitettävyyden, vastuullisen tuottamisen ja kustannustehokkuuden sekä kilpailukyvyn kansainvälisillä markkinoilla.  

Matti Hietanen 

Toimitusjohtaja  

Suomen Malmijalostus Oy  

Julkaistu

12. lokakuu 2018