Skip to main content

Suomella on kaikki edellytykset kehittyä kaivos- ja akkualan kärkimaaksi

Pääministeri Rinteen ohjelma lupaa muutoksia kaivostoiminnan sääntelyyn ja verotukseen. Akkuarvoketjun tarjoamat mahdollisuudet edellyttävät kuitenkin jatkokeskusteluja.

Julkaistu

18. heinäkuu 2019

Matti Hietanen
Toimitusjohtaja, Suomen Malmijalostus Oy

Suomi sai kesäkuun alussa uuden hallituksen. Pääministeri Rinteen hallituksen startti on ollut vauhdikas, sillä työläs EU-puheenjohtajuus alkoi heinäkuun alussa. Työlistalla on muutenkin paljon asiaa: talouskehityksen yllä on tummia pilviä, työllisuustavoitteet on asetettu korkealle, ilmastonmuutoksen vastainen taistelu edellyttää nopeita toimia ja tutut sote-asiatkin pitäisi hoitaa. 

Kaivosten ympäristönsuojelua parannetaan

Hallituksen ohjelma sisältää useita kaivostoimintaan liittyviä kirjauksia. Sekä kaivosalan että hallituksen tavoitteena on kaivosten ympäristönsuojelun parantaminen samalla, kun hallitus haluaa ohjelmallaan varmistaa kaivosten toimintaedellytykset. 

Kaivoslainsäädäntö on ensinnäkin päätetty uudistaa. Hallitusohjelman julkistamisen jälkeen kaivoslain uudistustarpeita arvioinut selvityshenkilö Pekka Vihervuori antoi raporttinsa, eikä hän esittänyt perustavanlaatuisia muutoksia kaivoslakiin. Tämän jälkeen kansalaisaloite kaivoslain muuttamiseksi on saanut riittävästi allekirjoituksia edetäkseen eduskuntaan.

Kaivostoiminta edellyttää jo nyt useita lupia ja viranomaisten hyväksymisiä, mutta esimerkiksi viranomaisresursointia, sähköistä tiedoksiantoa ja julkipanomenettelyä sekä eri lakien suhdetta kaivoslakiin on hyvä kehittää. Hallitusohjelman uudistuskirjaukset kattavat mm. maanomistajien tiedonsaantioikeuden, alkuperäiskansojen oikeudet, kaivos- ja ympäristöluvan yhteensovittamisen sekä malminetsintäoikeuksien lupaprosesseihin liittyvät käytännöt.

Kiristyksiä kaivostoiminnan verotukseen

Myös kaivostoiminnan verotukseen suunnitellaan muutoksia. Kaivosten sähköveroluokka muuttuu, mikä nostaa kaivosten kustannuksia ja heikentää kaivosteollisuuden edellytyksiä sähköistää kalustoaan.

Sähköveromuutoksen euromääräinen suuruus vastaa pitkälti niitä arvioita, joita esitettiin ennen vaaleja mahdollisen kaivosveron kertymästä. Tästä huolimatta hallitusohjelma sisältää myös kirjauksen uuden kaivosveron käyttöönoton selvittämisestä.

Uudet verorasitteet lyhentävät kaivosten toiminta-aikoja ja voivat estää uusia investointeja, joten verotulot eivät pidemmällä aikavälillä kokonaisuudessaan kasva lisäveroja vastaavalla summalla.

Huolellinen valmistelu tärkeää

Kaivostoimintaan liittyvää sääntelyä ja verotusta kehitettäessä olennaisen tärkeää on huolellinen valmistelu ja kansainvälinen vertailu, joilla varmistetaan, että Suomi pysyy elinvoimaisena kaivosmaana. Kaivosteollisuuden lisäksi tämä on tärkeää raaka-aineita jalostavalle teollisuudelle sekä kaivosteollisuuden perustalle rakentuvalle suomalaiselle teknologiateollisuudelle. Tämän merkityksestä muistuttaa heinäkuun alussa julkistettu Metso Mineralsin ja Outotecin fuusio.

Suomalaisen kaivostoiminnan yksi merkittävä kilpailuetu globaaleilla markkinoilla on vahva ote vastuullisuuteen. Tätä haluamme myös Malmijalostus Oy:n puolelta olla kehittämässä eteenpäin.

Valmistelussa oleville investoinneille tarvitaan pääomitus

Kaivostoiminta sai hallitusohjelmassa paljon huomiota. Toivottavasti tämä luo pohjan suomalaisen akkuteollisuuden kehittämiselle. Ennen vaaleja SDP:n kansanedustajat julkaisivatkin hallitusohjelma-aloitteen, jossa he esittivät Suomen Malmijalostus Oy:n pääomitusta. Myös Keskusta otti asiaan julkisesti positiivisen kannan. Lisäksi on syytä uskoa, että esimerkiksi Vihreät kannattavat investointeja ilmastonmuutoksen ehkäisyn kannalta tarpeellisten litiumioniakkujen vastuulliseen tuotantoon Suomessa.

Suomen Malmijalostus Oy valmistelee parhaillaan yhdessä teollisten kumppaneiden kanssa investointeja akkuarvoketjun eri vaiheisiin: prekursorimateriaalien, katodiaktiivimateriaalien ja akkukennojen tuotantoon. Kyse on merkittävistä investoinneista, joiden kokonaissumma olisi noin 1,5 miljardia euroa. Vähemmistöomistajana Suomen Malmijalostus Oy:n osuus olisi noin 200–300 miljoonan euron suuruusluokassa. Toiminnan aikaisia työpaikkoja syntyisi 9 100 henkilötyövuotta vuosittain ja verokertymää noin 500 miljoonaa euroa joka vuosi.

Suunnitelmiin muutoksia silti luottavaisena eteenpäin

Haasteista huolimatta uskomme, että valtio-omistajan kanssa syksyllä käytävissä keskusteluissa löydetään ratkaisut suomalaisen akkuarvoketjun rakentamiseksi. Me Suomen Malmijalostus Oy:ssä olemme sitoutuneet jatkamaan tätä työtä.

Joudumme kuitenkin priorisoimaan hankkeita emmekä toistaiseksi voi tehdä sijoituksia uusiin suomalaisiin kaivosprojekteihin. Käynnissä olleet valmistelut uusiin kaivoshankkeisiin sijoittamiseksi ovat nyt odotustilassa, ja kohdennamme käytössä olevat resurssit nykyisiin kohdeyhtiöihimme sekä akkuarvoketjun investointien valmisteluun. Lue lisää Suomelle tarjolla olevista mahdollisuuksista:

Akkuarvoketjuun on syntymässä kasvavia, tuottoisia mahdollisuuksia

Julkaistu

18. heinäkuu 2019