Skip to main content

Suomessa akkualan kasvun avaimet ovat laajassa alueellisessa yhteistyössä

Kaakkois-Suomi tunnetaan pitkälle teollistuneena alueena, jolla on eväät ponnistaa akkualalle, kirjoittaa kehitysyhtiö Cursor Oy:n Harri Eela blogissamme.

Julkaistu

22. syyskuu 2021

Harri Eela, Senior Advisor, Cursor Oy

Vuoden 2021 alussa Suomen työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi kansallisen akkustrategian, jossa asetettiin tavoitteeksi vahvistaa akkualan innovatiivista ekosysteemiä, vauhdittaa Suomen kestävää ja vähähiilistä talouden kasvua sekä tukea liikenteen ilmastotavoitteiden saavuttamista. Strategiassa esitellään 7 kohtaa, joiden saavuttamiseksi tarvitaan laajaa kansallista yhteistyötä.

Tavoitteet ovat linjassa isojen ilmastohaasteiden kanssa, ja samalla ne avaavat Suomelle mahdollisuuden rakentaa voimakkaassa kasvussa olevaa akkutoimialaa. Tähän haasteeseen meillä on tartuttu hienosti.

Kotkassa ja Haminassa havahduimme akkualan tarpeiden ja oman tarjontamme yhteisiin intresseihin noin 4 vuotta sitten ja päätimme tuolloin lähteä mukana tarjoamaan vaihtoehtoa Northvoltin akkutehtaalle. Omien vahvuuksien ymmärtäminen ja kokemuksista oppiminen on tärkeää kaikilla alueilla. Esimerkiksi ison kansainvälisen toimijan sijoittuminen paikalliseen paperitehtaaseemme opetti ja valoi meihin uskoa mahdollisuuksiimme. Yhteistyömme BusinessFinlandin kanssa on tiivistä, ja rakennamme yhdessä Suomen tarjontaa.

Vuonna 2019 alueellinen kehitysyhtiömme Cursor Oy sai Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon, mikä mielestäni oli tunnustus kaikille aluekehitysyhtiöille. Toimialat ovat erilaisia, mutta alueiden kehittämisessä on paljon samaa. Kun ymmärrämme isojen akkutehtaiden tarpeita, löydämme yhteisiä intressejä.

Kaakkois-Suomi on valmiina akkualan investointeihin

Kotka-Haminan ja koko Kaakkois-Suomen vahvuudet tarjoavat merkittävän panoksen akkualan kehittämiseen. Teollinen perimämme on vahva, ja se rakentuu isojen prosessiteollisuuden tehtaiden ja palveluinfrastruktuurin varaan. Tarvittava energiaklusteri on valmiina niin sähkön siirron kuin paikallisen osaamisen ansiosta, ja alueemme kykenee tarjoamaan kestäviä energiaratkaisuja.

Yhteistyömme ammattikorkeakoulun ja yliopistojen kanssa on aktiivista ja tarjoaa sekä koulutuspolkuja että mahdollisuuden uusien teknologioiden kehittämiseen. Tästä hyvä esimerkki on Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston energiavarastoinnin professuurin sijoittuminen Kotkaan, mikä tukee myös akkutoimialaa.

Raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kustannustehokas ja vastuullinen liikuttaminen on oleellinen osa kokonaisuutta. Suomen suurin yleissatama, HaminaKotkan Satama Oy, tarjoaa valmiin toimivan kokonaisuuden niin laiva-, maantie- kuin rautatiekuljetuksiin. Esimerkiksi Terrafame Oy on hiljattain sopinut ohjaavansa kontti- ja bulkkiliikennettään HaminaKotka satamaan.

Meillä on yhteydet keskeisiin Euroopan satamiin ja oma satamamme on samalla iso teollisuuspuisto. Haminassa toimiikin kemiateollisuuden toimintaympäristö, joka on valmiina mm. prekursoritehtaan tarpeisiin. Haminan ja Kotkan kaupungit ovat jo solmineet esisopimukset Finnish Battery Chemicals Oy:n kanssa tonteista, joille suunnitellaan nyt akkumateriaalitehtaita.

Toiminnan vastuullisuus on tärkeää

Vastuullinen toiminta saa aikaan vastuullisia ratkaisuja. Tämä periaate koskee niin Suomessa tarjolla olevia raaka-aineita ja hyödykkeitä kuin toimintaamme aluekehityksessä.

Suomen lainsäädäntö edellyttää viranomaisvalvontaa, ja tarkkaan määritellyt luvituskäytännöt edellyttävät ympäristön huomioivia ratkaisuja. Paikalliset toimijat ovat niin ikään asettaneet toiminnalleen tavoitteita, jotka ohjaavat kestäviin ratkaisuihin. Esimerkiksi Haminassa toimiva maailmanluokan datacenter on asettanut tavoitteekseen hiilineutraaliuden vuonna 2030, ja Kotkassa tutkitaan mahdollisuutta valmistaa puupohjaista anodimateriaalia. Turvallisuus on vastuullisuutta, ja paikallinen ammattikorkeakoulu on aloittanut turvapuistotoiminnan Kotkassa tarjoamalla simulointia ja testausta kustannustehokkaasti.

Alueemme on sitoutunut ja valmis tarttumaan akkuklusterin haasteisiin laajalla paikallisella, kansallisella kuin myös kansainvälisellä yhteistyöllä.

Julkaistu

22. syyskuu 2021