Skip to main content

Suomi on nousemassa Euroopan johtavaksi akkumateriaalien valmistajaksi

Alkuvuoden ilmoitusten pohjalta on selvää, että akkuekosysteemistämme on kehittymässä ainutlaatuinen kokonaisuus, bloggaa Suomen Malmijalostuksen Vesa Koivisto.

Julkaistu

4. toukokuu 2021

Vesa Koivisto, johtaja, Suomen Malmijalostus Oy

Sähköautoistuminen on nyt lähtenyt hyvään vauhtiin meillä Euroopassa. Vaikka vuosi 2020 oli koronan vuoksi monella tapaa poikkeuksellinen, täällä myytiin jo selvästi enemmän sähkökäyttöisiä henkilöautoja kuin Kiinassa, joka on useita vuosia ollut sähköautojen suurin markkina.

Kehityksen myötä eurooppalaiset kuluttajat ovat saamassa sitä, mitä ovat toivoneetkin. Latausverkostoa kehitetään vauhdilla. Akkujen latausnopeuteen on luvassa parannusta. Tulossa on myös sähköautoja, joiden ajomatka yhdellä latauksella on samaa luokkaa kuin polttomoottoriautoissa.

Näppärä oma sähköauto on samalla luomassa Eurooppaan täysin uutta teollisuudenalaa. Tällä hetkellä maanosaamme on suunnitteilla yli 600 gigawattitunnin akkukennotuotanto vuoteen 2030 tultaessa. En silti usko kennotuotantomme jäävän edes tähän mennessä tehtyjen ilmoitusten tasolle, sillä sähkökäyttöisten henkilöautojen suhteellisen osuuden odotetaan kasvavan. Lisäksi akkuja tarvitaan yhä enemmän muissakin kohteissa, kuten sähköpyörissä ja -skoottereissa sekä sähköverkkoon liitettävissä energiavarastoissa.

Toisin kuin monesti ajatellaan, kennotuotannon kaavailua koskevat ilmoitukset eivät kuitenkaan tarkoita sitä, että asia olisi loppuun käsitelty. Itse asiassa se on vasta alkua.

Eurooppalaiset kennotehtaat tarvitsevat kipeästi materiaaleja

Kennotuotanto on täysin riippuvainen sitä edeltävistä akkuarvoketjun vaiheista eli akkumateriaaleista, akkukemikaaleista sekä mineraalien alkutuotannosta ja kierrätyksestä. Toteutuakseen kennotuotannon synty edellyttää siis muutakin teollisuutta. 

Autovalmistajien ja kuluttajien vaatimuksesta tuotantoketjujen tulee olla ympäristön ja sosiaalisten vaikutusten kannalta vastuullisia. Osana tätä työtä akkuarvoketju kehittääkin jo mm. mineraalien jäljitettävyyttä sekä kierrätettävyyttä ja kierrätysmateriaalien käyttöä.

Suomi tähtää kansallisen akkustrategiansa mukaisesti vastuullisen akkutuotannon ja kestävän sähköistymisen kärkimaaksi. Kotimaisen yhteistyön lisäksi olemme Suomen Malmijalostuksessa tehneet jo usean vuoden ajan yhteistyötä myös Euroopan tasolla yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten verkostoissa.

Ainutlaatuinen akkuekosysteemi kypsyy nyt Suomessa

Suomessa akkuarvoketjun kehittäminen on saanut räjähtävän lähdön, ja kehityshankkeita on nyt käynnissä eri puolilla maata. Näiden projektien ansiosta on mielestäni perusteltua sanoa, että Suomi on ottamassa Euroopassa johtoaseman, kun akkuarvoketjua katsotaan mineraaleista katodimateriaaleihin saakka.

Suomen Malmijalostus on vauhdittanut tätä kehitystä käymällä neuvotteluita akkualan johtavien toimijoiden kanssa jo parin viime vuoden ajan. Tänä vuonna olemme päässeet julkistamaan kaksi hanketta, joihin liittyvät neuvottelut ovat olleet hyvän aikaa käynnissä.

Helmikuun lopulla ilmoitimme valmistelevamme teknis-taloudellista tarkastelua maailmanlaajuisesti johtavan kiinalaisen teknologiayrityksen, CNGR Advanced Materialin, kanssa Haminaan kaavaillusta prekursoritehtaasta. Huhtikuun lopulla kerroimme, että suunnittelemme investointeja brittiläisen Johnson Mattheyn Vaasaan kaavaileman katodimateriaalitehtaan osaprosesseihin. Meillä on myös käynnissä potentiaalisen kumppanin kanssa teknis-taloudellinen suunnittelutyö katodiaktiivimateriaalitehtaasta, joka tulisi Kotkaan.

Tämän lisäksi BASF rakentaa parhaillaan Harjavaltaan prekursorilaitosta. Sen on määrä saada raaka-ainetta paikalliselta Nornickelin tehtaalta, joka on hiljattain ilmoittanut kaksinkertaistavansa tuotannon. Sotkamolainen tytäryhtiömme Terrafame puolestaan käynnistää pian akkukemikaalitehtaan, jolla se alkaa tuottaa nikkeli- ja kobolttisulfaatteja. Sijoitusportfoliossamme olevan Keliberin litiumkemikaalihanke Keski-Pohjanmaalla on saanut kaivattua lisärahoitusta kansainvälisesti toimivalta Sibanye-Stillwater-kaivosyhtiöltä. Tähän listaan kuuluvat myös Valmet Automotiven lisäinvestoinnit akkumoduuli- ja pakettivalmistukseen sekä Fortumin ilmoitus laajentaa sähköautojen akkujen kierrätystoimintaa.

Elämme siis mielenkiintoisia aikoja. Olemme Suomessa tiivistäneet omaa yhteistyötämme akkualaan liittyvien toimijoiden kesken. Samaan aikaan tänne on tulossa maailman johtavia yrityksiä, joilta on lupa odottaa innovatiivisia lähestymistapoja. Akkuekosysteemimme on nousemassa ainutlaatuiseen rooliin koko Euroopassa, mikä herättää syystäkin laajaa kiinnostusta – myös kennotehdasyhtiöissä.

 

Lue lisää:

Suomen Malmijalostus neuvottelee prekursoritehtaan perustamisesta CNGR Advanced Material -yhtiön kanssa (25.2.2021)

Suomen Malmijalostus valmistautuu investoiminaan Johnson Mattheyn akkumateriaalitehtaan osaprosesseihin (19.4.2021)

Julkaistu

4. toukokuu 2021