Skip to main content

Terrafamen vastuullisuusohjelmasta suuntaa kunnianhimoisille tavoitteille

Tytäryhtiömme on valmistellut ohjelman, joka ohjaa mm. sivuvirtojen ja hukkaenergian hyödyntämiseen. Veli-Matti Hilla kertoo lisää blogissa.

Julkaistu

30. kesäkuu 2020

Veli-Matti Hilla
Kestävän kehityksen johtaja, Terrafame Oy

Terrafame on julkaissut vastuullisuuskatsauksen, joka sisältää myös vastuullisuusohjelman vuosille 2020–2024. Olemme koonneet vastuullisuusohjelmaan meille ja sidosryhmillemme tärkeitä teemoja sekä niihin liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Näiden toteutumista seurataan vuosittain.

Olen erittäin tyytyväinen vastuullisuusohjelmaan. Siihen valitut teemat ja tavoitteet ovat konkreettisia, joten tulevina vuosina niin meidän kuin sidosryhmienkin on helppo seurata tavoitteiden toteutumista. Vastuullisuusohjelman tavoitteissa rima asetettiin korkealle. Siksi tavoitteiden saavuttaminen vaatii meiltä paitsi työtä niin myös taloudellisia panostuksia.  

Sivuvirroista hyödyt irti

Yksi vastuullisuusohjelman teema liittyy teollisuuden sivuvirtojen hallintaan. Terrafamen bioliotusprosessi mahdollistaa sen poikkeuksellisella tavalla. Bioliuotusta voidaan hyödyntää veden haihdutuskyvyn ja sulfaatin sitomiskyvyn vuoksi myös vesienhallinnassa.

Jo tällä hetkellä hyödynnämme prosessimme sivuvirtoja, ja niiden hyödyntäminen lisääntyy akkukemikaalitehtaan käynnistämisen myötä entisestään. Käytännössä tämä tarkoittaa, että voimme palauttaa arvometalleja sisältävät sivuvirrat bioliuotukseen uudelleen liuotettaviksi, jolloin voimme välttää myös teollisuusjätteen syntyä. Tämä on mielestäni kiertotaloutta parhaimmillaan. Uskon, että tulevaisuudessa Terrafamella voidaan hyödyntää myös muualla syntyviä teollisuuden sivuvirtoja.

Kohti hiilivapaata sähköä

Terrafamen strategian kärkenä on tuottaa sähköistyvän liikenteen tarpeisiin akkukemikaaleja vastuullisesti ja mahdollisimman pienellä hiilijalanjäljellä. Tämä päämäärä on keskeinen myös vastuullisuusohjelmassa.

Asetimme ohjelmassa tavoitteita ja toimenpiteitä mm. prosessiperäisen hukkaenergian hyödyntämiselle ja bioenergian tuotannolle. Tähän teemaan kuuluu myös se, että haluamme käyttää tuotannossamme sataprosenttisesti hiilivapaata sähköenergiaa, jonka johdosta selvitämme mm. mahdollisuuksia hyödyntää lähellä tuotettavaa tuulivoimaa.

Nikkelisulfaatilla matala hiilijalanjälki

Terrafamen nykyisestä nikkelituotteesta valmistetun metallisen nikkelin hiilijalanjälki on noin 40 prosenttia alan keskiarvoa alhaisempi. Olemme käynnistäneet uuden selvityksen tulevan akkukemikaalitehtaan päätuotteen eli nikkelisulfaatin hiilijalanjäljen laskemiseksi. Selvityksen laatii kansainvälinen asiantuntijayritys alan standardeja noudattaen.

Alkusyksyllä 2020 valmistuvan selvityksen alustavat tulokset näyttävät rohkaisevilta, ja uskonkin, että myös uusi tuote pärjää vertailussa erinomaisesti. Olen tyytyväinen, että pääsemme osallistumaan liikenteen sähköistykseen tuotteella, jonka hiilijalanjälki on alhainen. Uskon, että matala hiilijalanjälki on todellinen arvo Terrafamen asiakkaille.
 

Lue lisää:

Terrafamen kestävän kehityksen katsaus 2019

 

Julkaistu

30. kesäkuu 2020