hyötyjä akkuarvo­ketjun kehittä­misestä

 

Olemme teettäneet arvion siitä, millaisia talousvaikutuksia prekursori-, katodiaktiivimateriaali- ja kennotehtaiden perustamisella olisi Suomessa. Arvioinnin taustatietona käytettiin 50 000 vuositonnin tuotantoa. Talousvaikutukset mallinnettiin erikseen uusien tehtaiden rakentamisen ja toiminnan ajalta.

Kokonaisuutena tavoittelemme akkuarvoketjun kehittämisellä noin 1,5 miljardin euron investointeja Suomeen. Tähtäämme siihen, että saamme kaikkiin investointihankkeisiimme myös yksityistä rahoitusta ja osaamista.

Seuraavassa talousvaikutukset on tiivistetty prekursori-, katodiaktiivimateriaali- ja kennotehtaiden toiminnan ajalta. Luvut sisältävät sekä suorat vaikutukset että tuotannon ja kulutuksen kautta syntyvät kerrannaisvaikutukset yhden vuoden ajalta. Lisäksi tulisivat rakentamisen aikaiset vaikutukset.

9 000 henkilötyövuotta

  • Suora sekä kerrannaisvaikutuksina syntyvä vuotuinen työllisyysvaikutus olisi noin 9 000 henkilötyövuotta.
  • Tästä prekursori- ja katodiaktiivimateriaalitehtaiden osuus olisi noin 4 500 henkilötyövuotta.

Kokonaistuotos 4,8 miljardia euroa vuodessa

  • Uusi kokonaistuotos, jolla tarkoitettaan tuotannon kokonaisarvoa, olisi noin 4,8 miljardia euroa vuodessa.
  • Prekursori- ja katodiaktiivimateriaalitehtaiden osuus tästä olisi noin 3 miljardia euroa. 

Arvonlisäys 1,2 miljardia euroa vuodessa

  • Uutta arvonlisäystä syntyisi vuosittain noin 1,2 miljardia euroa.
  • Prekursori- ja katodiaktiivimateriaalitehtaiden osuus tästä olisi noin 550 miljoonaa euroa.

Bruttokansantuotetta 1,3 miljardia euroa

  • Uutta bruttokansantuotetta syntyisi vuosittain 1,3 miljardia euroa.
  • Prekursori- ja katodiaktiivimateriaalitehtaiden osuus tästä olisi noin 600 miljoonaa euroa. 

Verotuloja 500 miljoonaa euroa vuosittain

  • Yhteiskunnalle syntyisi joka vuosi noin 500 miljoonaa euroa uusia verotuloja.
  • Prekursori- ja katodiaktiivimateriaalitehtaiden osuus tästä olisi noin 200 miljoonaa euroa.