sähköautomarkkinat

 

Maailmanlaajuinen sähköautoistuminen on ollut jo usean vuoden ajan nopeassa kasvussa. Vuonna 2020 Eurooppa ohitti ensimmäistä kertaa Kiinan uusien sähköautojen myynnissä. Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n arvion mukaan erityyppisiä henkilösähköautoja myytiin Euroopassa viime vuonna 1,4 miljoonaa ja Kiinassa 1,2 miljoonaa. Kaikkiaan sähköautojen määrä maailmassa nousi yli 10 miljoonaan, kun edellisvuonna niitä oli 7,2 miljoonaa.

Varhaisten omaksujien ja uusia teknologioita painottavien kuluttajien ohella ihmiset ovat yhä laajemmin kiinnostuneita hankkimaan sähköauton. Tähän ovat vaikuttaneet erityisesti teknologian huomattava kehittyminen sekä sähköautomallien yhä parempi saatavuus. 

Sähköautoistuminen edellyttää akkutuotantoa

Sähköautojen myynnin odotetaan kasvavan vuosittain noin 20–30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Kysynnän kasvu asettaa haasteita akkutuottajille. Akkujen ja akkukennojen tuottamiseksi tarvitaan merkittävä määrä katodimateriaalia, jota koskevat investoinnit ovat Euroopassa edelleen vähäisiä.