sähköautomarkkinat

 

Sähköautoistuminen on jo vuosia sitten lähtenyt nopeaan kasvuun, vaikka sähköautojen määrä globaalisti on edelleen varsin pieni. Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n mukaan erityyppisiä henkilösähköautoja oli vuonna 2019 maailmassa 7,2 miljoonaa. Erityisesti Kiina ja Eurooppa kasvattivat markkinaosuuksiaan edellisvuoteen verrattuna.  

Varhaisten omaksujien ja uusia teknologioita painottavien kuluttajien ohella ihmiset ovat yhä laajemmin kiinnostuneita hankkimaan sähköauton. Tähän ovat vaikuttaneet erityisesti teknologian huomattava kehittyminen sekä sähköautomallien yhä parempi saatavuus. Vuonna 2019 pelkästään Euroopan markkinalle lanseerattiin 35 uutta erityyppistä sähköautomallia. 

Sähköautoistuminen edellyttää akkutuotantoa

Sähköautojen myynnin odotetaan kasvavan vuosittain noin 20–30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Kysynnän kasvu asettaa haasteita akkutuottajille. Akkujen ja akkukennojen tuottamiseksi tarvitaan merkittävä määrä katodimateriaalia, jota koskevat investoinnit ovat Euroopassa vielä vähäisiä.