Finnish Minerals Group
Suomen malmijalostus

Finnish
Minerals
Group

akkumineraalit


Raaka-aineet muodostavat noin 50% akkukennojen kustannuksista. Akussa käytettävien tärkeimpien raaka-aineiden, eli litiumin, koboltin ja nikkelin vuosittaisen kysynnän arvioidaan moninkertaistuvan seuraavan kuuden vuoden aikana. Paikallisella raaka-aineiden tuotannolla on tässä skenaariossa tärkeä rooli sähköautojen akkutuotannon kilpailukyvyn kannalta.

Suomi on EU:n suurin nikkelintuottaja. Se on ainoa EU-maa, jolla on omaa koboltin kaivostuotantoa ja yli 445 000 tonnin kobolttivarannot. Myös litiumin että grafiitin tuotannon kaavaillaan käynnistyvän 2020-luvulla.

Suomalainen bioliuotukseen erikoistunut kaivosyhtiö Terrafame Oy on johtava toimija paikallisessa kaivosteollisuudessa. Bioliuotusprosessissa hyödynnetään mikrobeja metallien erottamiseen malmista. Bioliuotus on energiatehokas tapa tuottaa esimerkiksi nikkeliä. Nikkelituotanto kuluttaa noin 20 % keskimääräistä vähemmän energiaa, ja sen kasvihuonepäästöt ovat arviolta 40 % ja rikkidioksidipäästöt 2 % keskimääräistä tuotantoa pienemmät.