Finnish Minerals Group
Suomen malmijalostus

Finnish
Minerals
Group

sähköautomarkkinaT


Sähköautojen kysyntä kasvaa lähitulevaisuudessa rajusti. Sähköautojen myynti kasvaa arvioiden mukaan vuosittain noin 20–30 % vuoteen 2030 asti. Litiumioniakkujen tuotannon arvioidaan kasvavan 94 miljardiin dollariin vuoteen 2025 mennessä.Kysynnän kasvu asettaa haasteita akkutuottajille. Suurin osa sähköautoakuista valmistetaan tällä hetkellä Aasiassa. Eurooppalaiset autonvalmistajat ovat kiinnostuneita edistämään paikallisen akkutuotannon rakentamista. Jo suunnitteilla oleva eurooppalainen akkutuotanto ei kuitenkaan riitä vastaamaan kysyntään Euroopassa.