Finnish Minerals Group
Suomen malmijalostus

Finnish
Minerals
Group

SUOMI JA SÄHKÖAUTOJEN AKKUJEN TUOTANTO
 

Suomella on edellytykset vastata yhden suuren sähköautojen akkuja valmistavan tehtaan materiaalitarpeisiin. Tähän liittyy mahdollisuus toimia yhden tai kahden eurooppalaisen laitevalmistajan tärkeimpänä toimittajana.

Täysin sähköisen ajoneuvon akkujen valmistamiseen tarvitaan arviolta 8 kilogrammaa litiumia, 50 kilogrammaa nikkeliä sekä 7 kilogrammaa kobolttia. Sähköautojen ja niiden akkujen kysyntä kasvaa. Tämän seurauksena myös akkujen valmistuksessa tarvittavien raaka-aineiden kysyntä nousee merkittävästi. Tällä hetkellä valtaosa akkuvalmistajien käyttämästä koboltista louhitaan Kongon demokraattisessa tasavallassa. Kiina on suurin nikkelin tuottajamaa, kun taas litiumin merkittävin tuottajamaa on Chile. 

Suomi on Euroopan ainoa litiumioniakkujen raaka-aineiden merkittävä tuottaja. Akun kemiallisesta koostumuksesta riippuen Suomi voisi tuottaa raaka-aineita jopa 500 000 autoon vuodessa. Meillä on loistava mahdollisuus rakentaa arvoketju ja kehittää sitä eteenpäin.

 

SUOMI ON IHANTEELLINEN SÄHKÖAUTOjen AKKUJEN TUOTANTOKUMPPANI
  • Turvattu korkealaatuisten ja kestävien raaka-aineiden saatavuus
  • Mahdollisuudet investointeihin ja pitkäaikaisiin kumppanuuksiin valtion omistaman Suomen Malmijalostuksen kanssa
  • Poliittisesti vakaa toimintaympäristö
  • Asiantuntevien työntekijöiden saatavuus
  • Vahva T&K-osaaminen
  • Hyvä kemianteollisuuteen, prosessitekniikkaan ja raaka-aineisiin liittyvä osaaminen
  • Energiaa kohtuulliseen hintaan ja vähäisillä hiilidioksidipäästöillä