Skip to main content

Kärkihanke kasvavan markkinan tarpeeseen

Arvioimme mahdollisuuksia perustaa Vaasaan tehdas, joka tuottaisi litiumiin, rautaan ja fosfaattiin perustuvaa LFP-katodimateriaalia (LFP-CAM). Materiaalia käytetään erityisesti energian varastoinnissa käytettävien suurakkujen valmistuksessa, sekä enenevässä määrin sähköautojen akkujen valmistuksessa.

Tehdasta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma on jätetty tammikuussa 2023 yhteysviranomaiselle ja selostus toukokuussa 2023. YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta eri kapasiteettivaihtoehtoa, jotka ovat 20 000 ja 60 000 tonnia LFP-katodimateriaalia vuodessa.

Kumppanimme FREYR Battery on listattu New Yorkin pörssiin.

Tuotteena LFP-katodiaktiivimateriaali

LFP-CAM pohjautuu litiumiin, fosfaattiin ja rautaan. Sitä käytetään kennotehtaissa akkukennon arvokkaimman osan, katodin, valmistukseen.

Tavoitteena on Euroopassa tuotettavan LFP-katodimateriaalin kärkihanke, joka vastaa kehittyvän markkinan tarpeisiin isossa mittakaavassa.

Akkumateriaalitehtaiden keskittymä Vaasaan

Vaasan alueen hankkeet ovat olennainen osa akkuarvoketjuun liittyvää kehitystyötämme. Toteutuessaan LFP-katodimateriaali- ja anodimateriaalitehdas muodostaisivat yhdessä merkittävänakkumateriaalitehtaiden keskittymän GigaVaasan teollisuusalueelle.

 

Uutinen / 06.06.2023

LFP-katodimateriaalihankkeen YVA-selostuksen yleisötilaisuus Vaasassa

Avoin tilaisuus järjestetään keskiviikkona 14.6. klo 17–19.30 ja siihen voi osallistua myös etäyhteydellä.

Avoin tilaisuus järjestetään keskiviikkona 14.6. klo 17–19.30 ja siihen voi osallistua myös etäyhteydellä.