Tietoa kyselyn vastaanottajien rekisteristä

Suomen Malmijalostus Oy:llä on käytössään sidosryhmärekisteri, joka
sisältää sidosryhmien edustajien nimi-, sähköpostiosoite- ja organisaatiotietoja. Rekisterin
tietosisältö on peräisin julkisilta verkkosivustoilta sekä Suomen Malmijalostus Oy:n
henkilöstöltä.

Hyödynnämme sidosryhmärekisteriä yhtiön tiedottamiseen ja tutkimusten tekemiseen.
Halutessasi sinulla on myös oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu.
Lisäksi voit pyytää meitä oikaisemaan yhteystietojasi, vastustaa tai rajoittaa niiden
käsittelyä sekä pyytää meitä poistamaan ne rekisteristä.

Voit vastata sidosryhmäkyselyyn omaa nimeäsi ilmoittamatta, eikä vastauksia yhdistetä
yksittäiseen vastaajaan.

Suomen Malmijalostus Oy (Finnish Minerals Group)
Y-tunnus 2674050-9
PL 800, 00101 Helsinki
info@mineralsgroup.fi

www.mineralsgroup.fi