Finnish Minerals Group
Suomen malmijalostus

Finnish
Minerals
Group

kestävä kehitys ja vaikuttavuus


Kestävä kaivostoiminta huomioi ympäristövaikutukset, muut liiketoiminnan tavoitteet, paikalliset yhteisöt, työhyvinvoinnin sekä liiketoiminnan kannattavuuden kaivoksen elinkaaren eri vaiheissa. Avoin ja aktiivinen dialogi sidosryhmien kanssa on olennainen osa vastuullista kaivostoimintaa.

Kestävyydessä on kyse toiminnan jatkuvasta kehittämisestä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi uusien teknologioiden ja prosessien kehittämistä, tutkimustiedon soveltamista käytäntöön sekä kansainvälisten hyvien käytäntöjen omaksumista.


INVESTOINTEJA, JOILLA ON konkreettisia VAIKUTUKSIa


Kaivosteollisuudella on suuri merkitys Suomen taloudelle. Kaivosteollisuus ry:n mukaan kaivosalan kokonaistuotto vuodelle 2016 oli arviolta 3 miljardia euroa. Vuonna 2016 Suomen kaivosteollisuuden työllistysvaikutus oli 13 000 henkilötyövuotta.

Terrafame Oy:n Sotkamon kaivos on merkittävin kaivosteollisuuden toimija Suomessa.

Suomalainen konsulttiyhtiö Ramboll Oy tuotti vuonna 2016 raportin, jossa arvioitiin Terrafamen toiminnan vaikutuksia vuositasolla 2019–2023 välisenä aikana olettaen, että yhtiö toimii täydellä kapasiteetilla ja strategiaansa noudattaen. Raportin mukaan Terrafamen kokonaistuotto on 1,1 miljardia euroa vuodessa sekä noin 4 300 henkilötyövuotta.

Suomen Malmijalostus Oy edistää taloudellisesti kannattavia ja vastuullisia sijoituksia, joissa huomioidaan myös yhteiskunnalliset vaikutukset. Toimimme pitkäjänteisenä ja strategisena omistajana Suomen kaivosteollisuudessa.

Kehittämällä yhtenäisen sähköautojen akkujen arvoketjun Suomeen varmistamme, että raaka-aineet ja sähköautojen akut on tuotettu kestävällä tavalla, huomioiden myös ihmiset, ympäristö ja talous.   

Suomen Malmijalostuksen toimet akkuvalmistuksen arvoketjun kehittämiseksi tukevat osaltaan liikenteen sähköistymistä. Tämä on tärkeä tekijä taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

Lue lisää Suomen Malmijalostuksen vastuullisuuspolitiikasta.