Finnish Minerals Group
Suomen malmijalostus

Finnish
Minerals
Group

Sijoitukset

Suomen Malmijalostus Oy etsii, hallinnoi ja kehittää kaupallisesti kannattavia ja vastuullisia kaivos- ja akkuteollisuuden sijoitushankkeita, joissa huomioidaan myös yhteiskunnalliset vaikutukset. Yhtiö toimii pitkäjänteisenä ja strategisena omistajana Suomen valtion kaivosomistuksissa, joita se kehittää hyödyntäen parasta saatavilla olevaa osaamista. Suomen Malmijalostus haluaa maksimoida omistustensa lisäarvon Suomen taloudelle sekä tukea työllisyyttä ja taloudellista toimeliaisuutta. Suomen Malmijalostus on Terrafame Oy:n enemmistöomistaja ja emoyhtiö. Se hallinnoi myös kaivos- ja akkutoimialan investointiohjelmaa Suomessa.

 

Lue lisää investoinneistamme: