Finnish Minerals Group
Suomen malmijalostus

Finnish
Minerals
Group

TUTKIMUS JA KEHITYS

Tutkimus ja kehitys -tiimimme  tukee Suomen kaivos- ja akkuteollisuuden sekä erityisesti kohdeyhtiöidemme teknologista kehittymistä.

Toimintamme koostuu pääosin erilaisista hankkeista:

  • Kehityshankkeet, joissa hyödynnetään parhaita käytäntöjä kohdeyhtiöiden prosessien kehittämiseksi.

  • Tutkimushankkeet, jotka ovat yhteisrahoitteisia, kumppanien kanssa toteutettuja projekteja, joissa keskitytään pidemmän aikavälin haasteisiin ja mahdollisuuksiin

  • Sisäinen tekninen tuki, erityisesti valmisteluvaiheessa olevien uusien sijoitusten kannattavuuden evaluoinnissa ja kehityksessä.

 

Lisäksi tutkimus ja kehitys -tiimimme keskustelee, vuorovaikuttaa ja rakentaa suhteita yhteistyökumppanien ja alan muiden toimijoiden kanssa sekä edistää tutkimustoimintaa kaivos- ja akkutoimialalla. 

 

Pitkäaikainen yhteistyö eri verkostojen ja yhteisöjen kanssa on tarpeellista, jotta työ saadaan osaksi Euroopan tutkimusohjelmien priorisointia. Suomen Malmijalostus tekee aktiivisesti yhteistyötä alan tärkeimpien yhteisöjen kanssa. Yhtiö on esimerkiksi:

  • Kumppanina EIT RawMaterials -yhteenliittymässä, joka on yksi Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin innovointiyhteisöistä.
  • Yksi tärkeimmistä kumppaneista European Battery Alliance -ohjelmassa, joka pyrkii luomaan kilpailukykyisen, kestävällä tavalla tuotettuihin akkukennoihin nojaavan eurooppalaisen tuotantoarvoketjun.

 

meneillään olevia hankkeitaNEMO on EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelman hanke, jossa pyritään laimeiden sulfidisten sivuvirtojen mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen. NEMO-hankkeessa keskitytään arvokkaiden metallien talteenottoon sekä hyödyntämiseen sementti-, asfaltti- ja rakennustuotteissa.

Suomen Malmijalostukselle hankkeessa tärkeää on yhteistyössä toteutettava Terrafamen olemassa olevien prosessien kehittäminen sekä uusien mahdollisuuksien kartoittaminen. Hankkeessa kehitetään Terrafamen tuotantoprosessin liuotus- ja metallin talteenottovaiheita.

NEMO-hanketta koordinoi Teknologian tutkimuskeskus VTT. Hankkeen rahoitus on peräisin Euroopan Unionin Horisontti 2020 -puiteohjelmasta avustussopimus nro. 776846 nojalla. Hankkeen kokonaisbudjetti on 15 miljoonaa euroa.

NEMO-hankkeen nettisivut: https://h2020-nemo.eu/ SO4Control on EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelman alaisen EIT Raw Materials:n upscaling-hanke, jossa kehitetään liuotuksen optimointityökalua yhdistettynä innovatiiviseen sulfaatin käsittelymenetelmään. Kehitettävä ratkaisu hyödyntää anaerobista bioprosessia tuettuna edistyksellisellä kalvotekniikalla.

Hanke on kahdella tavalla merkittävä Suomen Malmijalostukselle. Ensinnäkin se antaa mahdollisuuden tehostaa tytäryhtiömme Terrafamen toimintaa. Toiseksi se on osa sitoutumistamme kestäviin ja taloudellisesti kannattaviin kaivosratkaisuihin.

Suomen Malmijalostus toimii koordinaattorina hankkeessa, jossa muut kumppanit ovat suomalaisia, ruotsalaisia ja saksalaisia toimijoita. Hankkeen rahoitus on peräisin Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutilta (EIT) osana Horisontti 2020 -puiteohjelmaa.