Sijoittaminen

Suomen Malmijalostus Oy etsii, hallinnoi ja kehittää kaupallisesti kannattavia ja vastuullisia kaivos- ja akkuteollisuuden sijoitushankkeita, joissa huomioidaan yhteiskunnalliset vaikutukset. Yhtiö toimii pitkäjänteisenä ja strategisena omistajana Suomen valtion kaivosomistuksissa, joita se kehittää hyödyntäen parasta saatavilla olevaa osaamista. Haluamme maksimoida omistustemme arvon Suomen taloudelle sekä tukea työllisyyttä ja taloudellista toimeliaisuutta. Suomen Malmijalostus on Terrafame Oy:n enemmistöomistaja ja emoyhtiö. Hallinnoimme myös kaivos- ja akkutoimialan investointiohjelmaa Suomessa.

 

 

Lue lisää investoinneistamme: