Terrafame Oy


Terrafamen tuotanto on hyvin integroitu, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki tuotantovaiheet hoidetaan samalla teollisuusalueella. Malmi louhitaan omalta kaivokselta ja metallit erotetaan malmista mikrobitoimintaan perustuvalla bioliuotusmenetelmällä. Myös metallien talteenotto tapahtuu omalla metallitehtaalla, minkä jälkeen nikkeli- ja kobolttisulfidit jalostetaan uudella akkukemikaalitehtaalla litiumioniakkujen valmistuksessa käytettäviksi sulfaateiksi. Sivutuotteena syntyy ammoniumsulfaattia, jota käytetään sellaisenaan lannoitukseen tai lannoitteiden raaka-aineena.  

Vuonna 2020 Terrafame työllisti säännöllisesti noin 2 000 henkilöä. Vuoden lopussa suoraan yhtiön palveluksessa oli 870 henkilöä. Oman henkilöstön lisäksi teollisuusalueella työskenteli vuoden aikana keskimäärin 1 166 urakoitsijoiden ja alihankkijoiden työntekijää. Lukumäärää kasvattivat erityisesti akkukemikaalitehtaan rakennustyömaalla työskennellyt henkilöstö sekä rekrytoinnit uudelle tehtaalle. 

Terrafame tuotti vuonna 2020 nikkeliä 28 740 tonnia, mikä oli uusi vuosiennätys. Sinkin tuotanto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 55 100 tonnia. Yhtiön liikevaihto oli 338,3 miljoonaa euroa, käyttökate 23,8 miljoonaa euroa ja liiketulos -16,9 miljoonaa euroa. 

Suomen Malmijalostus Oy omisti vuoden 2020 lopussa 66,8 prosenttia Terrafamesta. Käytämme omistajavaltaa, hallinnoimme valtion omistusta ja tuemme tytäryhtiömme liiketoimintaa aktiivisen omistajuuden sekä tutkimus- ja kehitystyön avulla.
 

Lisätietoa:
Terrafamen verkkosivusto