TEKNOLOGINEN KEHITTÄMINEN

Suomen Malmijalostus Oy:ssä on teknologiatiimi, jonka tehtävänä on tuoda yhtiön hankkeisiin teknologista erityisosaamista ja antaa teknistä tukea. Tyypillisesti teknologista osaamista tarvitaan silloin, kun yhtiössä arvioidaan ja kehitetään investointeihin ja uuteen liiketoimintaan tai itse prosessien kehitykseen liittyviä aloitteita.

Tiimi edistää myös Suomen Malmijalostuksen sijoitusportfoliossa olevien yhtiöiden teollista tehokkuutta ja kilpailukykyä osallistumalla yhtiöiden teknologiseen kehittämiseen. Roolina on tehdä pitkän aikavälin teknisiä analyysejä riskeistä ja mahdollisuuksista sekä nostaa esille uusia, vaihtoehtoisia teknologioita. Portfolioyhtiöt itse huolehtivat operatiivisesta suunnittelusta ja tuotannon tukemisesta.

Suomen ja EU:n tasolla teknologiatiimi toimii pitkäjänteisesti teollisuus- ja T&K-yhteisöissä, joiden tavoitteena on edistää teollista uudistumista ja vahvistaa eurooppalaista kilpailukykyä. Tehtävänä on toimia myös ulkopuolisen rahoituksen hakijana T&K-hankkeille, teknologioiden skaalaukselle sekä teollisuusmittakaavan menetelmien käyttöönotolle. 

Teknologinen osaaminen on olennainen osa Suomen Malmijalostuksen aktiivista omistajuutta. Vastaavaa tiimiä ole muissa valtion sijoitusyhtiöissä.

 

Esimerkkejä edistyneen teknologian yhteistyöhankkeiden tavoitteista:   

  • jätteiden vähentäminen
  • sivutuotteiden talteenotto
  • vesienhallinnan parantaminen
  • prosessien sisäisten kiertojen tehostaminen
  • kiertotalouden edistäminen
  • metallien talteenoton saannon parantaminen
  • kemikaalitehokkuuden parantaminen

 

Esimerkkejä käynnissä olevista yhteistyöhankkeista:

EIT RawMaterials

Business Finland

H2020