VASTUULLISuus

 

Suomen Malmijalostus Oy:n vastuullisuustyö tähtää yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen, arvoketjun vastuullisuuden kehittämiseen sekä ympäristö- ja ilmastovaikutusten minimoimiseen. Lähdemme siitä, että tämä työ on kiinteä osa yhtiön strategiaa ja liiketoimintaa. 

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittäminen tarjoaa mahdollisuuksia nostaa Suomessa tuotettavien mineraalien jalostusastetta ja luoda näin uudenlaisia, korkean teknologian työpaikkoja sähköautojen akkujen ja niissä tarvittavien materiaalien valmistukseen. Samalla olemme tukemassa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa, jonka mukaan Euroopan tavoitteena on saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. 

Vastuullinen arvoketju

Arvoketjussa ja yhteistyösuhteissamme teemme työtä jatkuvan parantamisen hengessä. Haluamme edistää ympäristövastuuta, ihmisoikeuksien kunnioittamista, hyvää yrityshallintoa sekä talous- ja verovastuuta. Pyrimme siihen, että myös sijoitusportfoliossamme olevat yhtiöt analysoivat mahdollisuuksiaan ja riskejään sekä kehittävät toimintaansa pitkäjänteisesti. Sisäisesti Suomen Malmijalostus Oy takaa henkilöstölleen turvallisen, terveellisen ja yhdenvertaisen työyhteisön.

Vastuu ympäristöstä ja ilmastosta

Suomen Malmijalostus Oy:llä ei ole omaa teollista toimintaa, mutta meillä on hyvät mahdollisuudet olla aloitteellisia kaivos- ja akkualalla. Työskentelemme mm. jätteiden vähentämiseksi, sivutuotteiden talteenoton kehittämiseksi sekä prosessien sisäisten kiertojen tehostamiseksi. Tavoitteenamme on, että myös portfolioyhtiöissämme minimoidaan ympäristövaikutuksia, edistetään kiertotaloutta ja tavoitellaan hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. 
 

Lisätietoa:

Suomen Malmijalostus Oy:n eettiset toimintaperiaatteet
Yritysvastuun periaatteet palveluiden ja tavaroiden toimittajille
Yhtiön vastuullisuuspolitiikka