YVA-menettelyt

 

YVA-menettely eli ympäristövaikutusten arviointimenettely koostuu Suomessa ohjelmavaiheesta ja sitä seuraavasta selostusvaiheesta. Ensivaiheessa hankkeesta vastaava laatii YVA-ohjelman, josta löytyy tietoa mm. siitä, mitä asioita YVA-menettelyn aikana arvioidaan ja miten arvioinnit tehdään. YVA-selostuksessa hankkeesta vastaava kertoo arvioinnin tulokset ja tarkastelee hanketta ympäristövaikutusten näkökulmasta. 

Molemmat dokumentit toimitetaan yhteysviranomaisena toimivalle ELY-keskukselle, joka kuuluttaa ne menettelyn eri vaiheissa sekä kerää kirjalliset mielipiteet ja huolehtii siitä, että dokumenteista pyydetään tarvittavat lausunnot. Yhteysviranomainen antaa ohjelmasta myös oman lausuntonsa ja selostuksesta perustellun päätelmän. Arviointiselostus ja perusteltu päätelmä liitetään myöhemmin lupahakemukseen. 

AKKUMATERIAALIEN TUOTANNOn YVA-MENETTELY ON PÄÄTTYNYT

Käynnistimme maaliskuussa 2020 projektiyhtiömme Finnish Battery Chemicals Oy:n nimissä YVA-menettelyn litiumioniakkujen materiaalien tuotannosta. Menettelyssä tarkasteltiin prekursori- ja katodiaktiivimateriaalitehtaiden perustamista Kymenlaaksoon. Kaakkois-Suomen ELY-keskus yhteysviranomaisena antoi YVA-selostuksesta perustellun päätelmän kesäkuussa 2021.