YVA-menettelyt

 

YVA-menettely eli ympäristövaikutusten arviointimenettely koostuu Suomessa ohjelmavaiheesta ja sitä seuraavasta selostusvaiheesta. Ensivaiheessa hankkeesta vastaava laatii YVA-ohjelman, josta löytyy tietoa mm. siitä, mitä asioita YVA-menettelyn aikana arvioidaan ja miten arvioinnit tehdään. YVA-selostuksessa hankkeesta vastaava kertoo arvioinnin tulokset ja tarkastelee hanketta ympäristövaikutusten näkökulmasta. 

Molemmat dokumentit toimitetaan yhteysviranomaisena toimivalle ELY-keskukselle, joka kuuluttaa ne menettelyn eri vaiheissa sekä kerää kirjalliset mielipiteet ja huolehtii siitä, että dokumenteista pyydetään tarvittavat lausunnot. Yhteysviranomainen antaa ohjelmasta myös oman lausuntonsa ja selostuksesta perustellun päätelmän. Arviointiselostus ja perusteltu päätelmä liitetään myöhemmin lupahakemukseen. 

Akkumateriaalituotannon YVA käynnistyi maaliskuussa

Käynnistimme maaliskuussa 2020 projektiyhtiömme Finnish Battery Chemicals Oy:n nimissä YVA-menettelyn kahdesta litiumioniakkujen materiaalia tuottavasta tehtaasta, jotka on tarkoitus perustaa Suomeen. YVA-menettelyn rinnalla jatkamme investointineuvotteluita potentiaalisten yrityskumppaneiden kanssa. Tavoitteenamme on yhteisyritys, jossa Suomen Malmijalostus Oy on osaomistajana.

Tarkastelemme YVA-menettelyssä prekursori- eli pCAM-tehtaan perustamisen ympäristövaikutuksia neljällä vaihtoehtoisella paikkakunnalla, jotka ovat Kokkola, Vaasa, Kotka tai Hamina. Katodiaktiivimateriaali- eli CAM-tehtaan vaihtoehtoisina sijoituspaikkakuntina ovat Vaasa ja Kotka. Lisäksi käsittelemme kolmea eri kapasiteettivaihtoehtoa, jotka ovat 20 000, 60 000 ja 120 000 tonnia vuodessa (t/a).