YVA-menettelyt

 

YVA-menettely eli ympäristövaikutusten arviointimenettely koostuu Suomessa ohjelmavaiheesta ja sitä seuraavasta selostusvaiheesta. Ensivaiheessa hankkeesta vastaava laatii YVA-ohjelman, josta löytyy tietoa mm. siitä, mitä asioita YVA-menettelyn aikana arvioidaan ja miten arvioinnit tehdään. YVA-selostuksessa hankkeesta vastaava kertoo arvioinnin tulokset ja tarkastelee hanketta ympäristövaikutusten näkökulmasta. 

Molemmat dokumentit toimitetaan yhteysviranomaisena toimivalle ELY-keskukselle, joka kuuluttaa ne menettelyn eri vaiheissa sekä kerää kirjalliset mielipiteet ja huolehtii siitä, että dokumenteista pyydetään tarvittavat lausunnot. Yhteysviranomainen antaa ohjelmasta myös oman lausuntonsa ja selostuksesta perustellun päätelmän. Arviointiselostus ja perusteltu päätelmä liitetään myöhemmin lupahakemukseen. 

AKKUMATERIAALIEN TUOTANNOSTA KAKSI ERILLISTÄ YVA-MENETTELYÄ

Käynnistimme maaliskuussa 2020 projektiyhtiömme Finnish Battery Chemicals Oy:n nimissä YVA-menettelyn litiumioniakkujen materiaalien tuotannosta. Lokakuussa 2020 olemme jakaneet YVA-menettelyn kahteen erilliseen menettelyyn, joissa tarkastellaan prekursori- ja katodiaktiivimateriaalien tuotannon perustamista Suomeen.

Kymenlaakson YVA-menettelyssä käsittelemme kahta erillistä tehdasta, joiden kapasiteettivaihtoehdot ovat 20 000, 60 000 ja 120 000 tonnia vuodessa. Länsirannikon YVA-menettelyssä prekursori- ja katodiaktiivimateriaalien tuotanto toteutettaisiin mahdollisesti samassa tuotantolaitoskokonaisuudessa. Nämä menettelyt etenevät eri aikatauluissa, ja tavoitteenamme on saada molemmat päätökseen vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

YVA-menettelyiden rinnalla jatkamme investointineuvotteluita potentiaalisten yrityskumppaneiden kanssa.