YVA-menettelyt

 

YVA-menettely eli ympäristövaikutusten arviointimenettely koostuu Suomessa ohjelmavaiheesta ja sitä seuraavasta selostusvaiheesta. Ensivaiheessa hankkeesta vastaava laatii YVA-ohjelman, josta löytyy tietoa mm. siitä, mitä asioita YVA-menettelyn aikana arvioidaan ja miten arvioinnit tehdään. YVA-selostuksessa hankkeesta vastaava kertoo arvioinnin tulokset ja tarkastelee hanketta ympäristövaikutusten näkökulmasta. 

Molemmat dokumentit toimitetaan yhteysviranomaisena toimivalle ELY-keskukselle, joka kuuluttaa ne menettelyn eri vaiheissa sekä kerää kirjalliset mielipiteet ja huolehtii siitä, että dokumenteista pyydetään tarvittavat lausunnot. Yhteysviranomainen antaa ohjelmasta myös oman lausuntonsa ja selostuksesta perustellun päätelmän. Arviointiselostus ja perusteltu päätelmä liitetään myöhemmin lupahakemukseen. 

FOKUS NYT AKKUMATERIAALIEN TUOTANNOSSA

Käynnistimme maaliskuussa 2020 projektiyhtiömme Finnish Battery Chemicals Oy:n nimissä YVA-menettelyn litiumioniakkujen materiaalien tuotannosta. Lokakuussa 2020 olemme jakaneet YVA-menettelyn kahtia.

Käynnissä olevassa Kymenlaakson YVA-menettelyssä käsittelemme prekursori- ja katodiaktiivimateriaalitehtaita, joiden kapasiteettivaihtoehdot ovat 20 000, 60 000 ja 120 000 tonnia vuodessa. Länsirannikolla prekursori- ja katodiaktiivimateriaalien tuotanto voitaisiin mahdollisesti toteuttaa samassa tuotantolaitoskokonaisuudessa.

YVAn rinnalla jatkamme investointineuvotteluita potentiaalisten yrityskumppaneiden kanssa.