Akkumateriaalituotannon YVA-menettely


Olemme käynnistäneet maaliskuussa 2020 projektiyhtiömme Finnish Battery Chemical Oy:n nimissä YVA-menettelyn kahdesta litiumioniakkujen materiaalia tuottavasta tehtaasta, jotka on tarkoitus perustaa Suomeen. YVA-menettelyn rinnalla jatkamme investointineuvotteluita potentiaalisten yrityskumppaneiden kanssa. Tavoitteenamme on yhteisyritys, jossa Suomen Malmijalostus on osaomistajana.

YVA-ohjelmassa tarkastelemme prekursori- eli pCAM-tehtaan perustamisen ympäristövaikutuksia neljällä vaihtoehtoisella paikkakunnalla, jotka ovat Kokkola, Vaasa, Kotka tai Hamina. Katodiaktiivimateriaali- eli CAM-tehtaan vaihtoehtoisina sijoituspaikkakuntina ovat Vaasa ja Kotka.

Esittelemme YVA-ohjelmassa neljä erilaista toteutusvaihtoehtoa sen perusteella, miten tehtaat voisivat sijoittua tarkasteluun valituille paikkakunnille. Lisäksi käsittelemme kolmea eri kapasiteettivaihtoehtoa, jotka ovat 20 000, 60 000 ja 120 000 tonnia vuodessa (t/a).

Kokonaisuudessaan YVA-menettely koostuu ohjelmasta ja sitä seuraavasta selostuksesta. YVA-ohjelmasta löytyy tietoa mm. siitä, mitä asioita YVA-menettelyn aikana arvioidaan ja miten arvioinnit tehdään. YVA-selostuksessa kerrotaan arvioinnin tulokset ja tarkastellaan hankkeen toteutettavuutta ympäristövaikutusten näkökulmasta.