YVA-menettelyn informointitilaisuudet

 

Akkumateriaalituotannon YVA-ohjelmasta on kerrottu sähköisessä yleisötilaisuudessa ja seurantaryhmien tapaamisissa. Ohjelmavaiheen jälkeen YVA-menettely on jatkunut selostusvaiheeseen, jossa kerrotaan arvioinnin tulokset ja tarkastellaan hankkeen toteutettavuutta ympäristövaikutusten näkökulmasta. Myös selostusvaiheeseen kuuluu informointitilaisuuksia.

 
SELOSTUSVAIHEEN Yleisötilaisuus

YVA-selostuksesta järjestetään sähköinen yleisötilaisuus ti 9.3.2021 klo 17.00 alkaen. Tilaisuuden osallistumislinkki on saatavilla viranomaisen verkkosivustolta. 

Klikkaa tästä viranomaisen verkkosivustolle

Selotusvaiheen yleisötilaisuuden esitysaineisto

(Julkaistaan myöhemmin)

 
Ohjelmavaiheen yleisötilaisuus

YVA-ohjelmasta järjestettiin ke 25.3.2020 sähköinen yleisötilaisuus. Alun perin ilmoitetut paikalliset yleisötilaisuudet Kokkolassa, Vaasassa, Kotkassa ja Haminassa peruttiin koronaviruksen vuoksi. 

Sähköisen yleisötilaisuuden tallenne ja presentaatiot on julkaistu tilaisuuden jälkeen niille, jotka eivät pääse osallistumaan suoraan lähetykseen. 

Klikkaa tästä YVA-ohjelman sähköisen yleisötilaisuuden tallenteeseen 

Tilaisuudessa Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Finnish Battery Chemicals Oy ja yhtiön konsultti Ramboll Finland Oy kertoivat hankkeesta ja YVA-menettelystä. Tilaisuuden aikana yleisöllä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä kirjallisesti sekä esitysten jälkeen puhelimitse. 

Ohjelmavaiheen yleisötilaisuuden esitysaineisto

Sähköisen yleisötilaisuuden presentaatio
Presentation av den elektroniska offentliga tillställningen

 
Seurantaryhmien tapaamiset

Hankkeesta vastaava kokosi alkuvuodesta 2020 paikkakunnittain hankkeen tueksi seurantaryhmät, joiden roolina on ollut tukea tiedonkulkua eri osapuolten välillä. Seurantaryhmiin kutsuttiin mm. kaupunkien, asukasyhdistysten, yritysten, kehitysyhteisöjen, luontojärjestöjen sekä kalatalousalueiden edustajia. 

Seurantaryhmien kokoontumisissa käytiin jo ennen YVA-ohjelman ja -selostuksen jättämistä läpi asioita, joita käsiteltiin tai on tarkoitus käsitellä myös yleisötilaisuudessa. Näin hankevastaava sai paikallisilta arvokkeita kommentteja jo ennen dokumenttien jättämistä yhteysviranomaiselle.