YVA-menettelyn informointitilaisuudet

 

Akkumateriaalituotannon YVA-ohjelmasta on kerrottu sähköisessä yleisötilaisuudessa ja seurantaryhmien tapaamisissa. Ohjelmavaiheen jälkeen YVA-menettely jatkuu selostusvaiheeseen, jossa kerrotaan arvioinnin tulokset ja tarkastellaan hankkeen toteutettavuutta ympäristövaikutusten näkökulmasta. Myös selostusvaiheessa järjestetään informointitilaisuuksia.

Yleisötilaisuudet

YVA-ohjelmasta järjestettiin 25.3.2020 sähköinen yleisötilaisuus. Alun perin ilmoitetut paikalliset yleisötilaisuudet Kokkolassa, Vaasassa, Kotkassa ja Haminassa peruttiin koronaviruksen vuoksi. 

Sähköisen yleisötilaisuuden tallenne ja presentaatiot on julkaistu tilaisuuden jälkeen niille, jotka eivät pääse osallistumaan suoraan lähetykseen. 

Klikkaa tästä sähköisen yleisötilaisuuden tallenteeseen 

Tilaisuudessa Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Finnish Battery Chemicals Oy ja yhtiön konsultti Ramboll Finland Oy kertoivat hankkeesta ja YVA-menettelystä. Tilaisuuden aikana yleisöllä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä kirjallisesti sekä esitysten jälkeen puhelimitse. 

Esitysaineisto

Sähköisen yleisötilaisuuden presentaatio
Presentation av den elektroniska offentliga tillställningen

Seurantaryhmien tapaamiset

Hankkeesta vastaava on koonnut paikkakunnittain hankkeen tueksi seurantaryhmät, joiden roolina on tukea tiedonkulkua eri osapuolten välillä. Kokkolassa, Vaasassa/Mustasaaressa, Kotkassa ja Haminassa järjestettyihin tapaamisiin kutsuttiin mm. kaupunkien, asukasyhdistysten, yritysten, kehitysyhteisöjen, luontojärjestöjen sekä kalatalousalueiden edustajia. 

Seurantaryhmien kokoontumisissa käytiin jo ennen YVA-ohjelman jättämistä läpi asioita, joita käsiteltiin myös yleisötilaisuudessa. 

Esitysaineisto 

Seurantaryhmien tapaamisten ohjelma
Hankevastaavan presentaatio
Hankevastaavan konsultin presentaatio

Mötesagenda for uppföljningsgrupperna
Presentation av projektledare
Presentation av projektledarens konsult