YVA-menettelyn informointitilaisuudet

 

Akkumateriaalituotannon YVA-ohjelmasta ja -selostuksesta on kerrottu sähköisissä yleisötilaisuuksissa sekä seurantaryhmien tapaamisissa. 
 

YVA-SELOSTUSVAIHEEN Yleisötilaisuus

YVA-selostuksesta järjestettiin sähköinen yleisötilaisuus ti 9.3.2021. 

Klikkaa tästä YVA-selostuksen yleisötilaisuuden tallenteeseen

 

YVA-Ohjelmavaiheen yleisötilaisuus

YVA-ohjelmasta järjestettiin sähköinen yleisötilaisuus ke 25.3.2020. Alun perin ilmoitetut paikalliset yleisötilaisuudet Kokkolassa, Vaasassa, Kotkassa ja Haminassa peruttiin koronan vuoksi. 

Klikkaa tästä YVA-ohjelman yleisötilaisuuden tallenteeseen 

 

Seurantaryhmien tapaamiset

Hankkeesta vastaava Finnish Battery Chemicals Oy kokosi alkuvuodesta 2020 paikkakunnittain hankkeen tueksi seurantaryhmät, joiden roolina on ollut tukea tiedonkulkua eri osapuolten välillä. Seurantaryhmiin kutsuttiin mm. kaupunkien, asukasyhdistysten, yritysten, kehitysyhteisöjen, luontojärjestöjen sekä kalatalousalueiden edustajia. 

Seurantaryhmien kokoontumisissa käytiin jo ennen YVA-ohjelman ja -selostuksen jättämistä läpi asioita, joita käsiteltiin myös yleisötilaisuudessa. Näin hankkeesta vastaava sai paikallisilta arvokkeita kommentteja jo ennen dokumenttien jättämistä yhteysviranomaiselle.