Uutiset

Ajankohtaista

02.07.2020
Ponnistelut akkuarvoketjun kehittämiseksi etenevät suunnitellusti

Suomen Malmijalostus Oy on kahden toimintavuotensa aikana rakentanut vankkaa perustaa akkuarvoketjun investoinneille. Lue lisää >

03.06.2020
Valtio esittää Suomen Malmijalostus Oy:n pääomittamista

Pääomittaminen antaisi mahdollisuuden kehittää kotimaista akkuarvoketjua ja kaivostoimintaa sekä näihin liittyviä kiertotaloushankkeita. Lue lisää >

22.05.2020
Sanja-Maria ja Atte tarttuivat kesätöihin

Suomen Malmijalostukseen on palkattu kaksi kesäharjoittelijaa, jotka ovat aloittaneet työt etänä. Lue lisää >

15.05.2020
Seitsemän kysymystä hallituksen uudelle puheenjohtajalle

Antti Kummu tuo oman osaamisensa kasvun rakentamisesta ja yhtiöjärjestelyistä Suomen Malmijalostus Oy:n käyttöön. Lue lisää >

14.05.2020
Akkumateriaalituotannon YVA-selostuksen valmistelu on käynnistynyt

Finnish Battery Chemicals Oy on saanut Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta lausunnon akkumateriaalituotannon ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, jonka yhtiö jätti viranomaiselle maaliskuun 2020 alussa. Lue lisää >

11.05.2020
Suomen Malmijalostus merkitsi Sotkamo Silverin osakkeita

Omistusosuutemme Sotkamo Silveristä säilyy samalla tasolla kuin ennen osakeantia. Lue lisää >

29.04.2020
Mineraalien jäljitettävyys tarjoaa mahdollisuuksia kehittää teollisuuden vastuullisuutta

Suomen Malmijalostus osallistuu mineraalien jäljitettävyyden kehittämiseen ja teollistamiseen useissa yhteistyöprojekteissa seuraavan viiden vuoden aikana. Lue lisää >

24.04.2020
Sähköisille työkaluille uutta käyttöä koronan myötä

Olemme hyödyntäneet koronakriisissä mm. webinaaria ja digi-YVAa osana akkumateriaalien tuotannon YVA-menettelyä. Lue lisää >

26.03.2020
Vuosiraportti vuodelta 2019 on julkaistu

Suomen Malmijalostuksen ensimmäistä täyttä toimintavuotta käsittelevään vuosiraporttiin voi nyt tutustua yhtiön verkkosivustolla. Lue lisää >

26.03.2020
Antti Kummu Suomen Malmijalostus Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi

Suomen Malmijalostus Oy:n yhtiökokouksen 26.3.2020 päätöksen mukaisesti hallitus jatkaa viisijäsenisenä. Lue lisää >

Mediakontakti

Matti Hietanen

Toimitusjohtaja

+358 40 823 8806
matti.hietanen@mineralsgroup.fi

Katri Kauppila

Vastuullisuus- ja viestintäpäällikkö

+358 40 569 9200
katri.kauppila@mineralsgroup.fi