14.11.2018

6th annual High Level Conference of the European Innovation Partnership (EIP) on Raw Materials, Bryssel

Tämä korkean tason konferenssi on vuoden 2018 Raw Materials Weekin päätapahtuma.

6th annual High Level Conference of the European Innovation Partnership (EIP) on Raw Materials, Bryssel

14.11.2018 - 14/11/2018

Konferenssin aiheena on "vähähiilisen ja kiertotalouden raaka-aineet", keskittyen erityisesti akkuarvoketjuun, puubiomassaan sekä energiaintensiivisen teollisuuden raaka-aineisiin. 

Toimitusjohtajamme Matti Hietanen puhuu konferenssin ensimmäisessä osassa, jonka aiheena on akkuarvoketjun raaka-aineet.