Finnish Minerals Group
Suomen malmijalostus

Finnish
Minerals
Group

15/10/2018

Suomen Malmijalostus Oy:n hallitukseen kaksi uutta jäsentä

Suomen valtio on nimittänyt Suomen Malmijalostus Oy:n hallitukseen kaksi uutta varsinaista jäsentä.

Eeva Ruokonen ja Antti Kummu toimivat yhtiön hallituksen jäseninä 15.10.2018 alkaen. Janne Känkänen jatkaa hallituksen puheenjohtajana sekä Juha Majanen ja Minna Pajumaa hallituksen jäseninä.

Lisätietoja

Janne Känkänen, hallituksen puheenjohtaja, Suomen Malmijalostus Oy, +358 50 3964990, janne.kankanen@mineralsgroup.fi

--

Suomen Malmijalostus Oy on yhtiö, jonka erityistehtävänä on kehittää Suomen akku- ja kaivostoimialaa. Toimimme Terrafame Oy:n ja muiden akku- ja kaivosklusterin yhtiöiden pitkäjänteisenä omistajana, hallinnoimme akku- ja kaivosinvestointien ohjelmaa, kehitämme akkuarvoketjun hankkeita ja koordinoimme tutkimus- ja kehitysprojekteja.