Finnish Minerals Group
Suomen malmijalostus

Finnish
Minerals
Group

FAQ

1. Miten Suomen Malmijalostus Oy hyödyttää Suomea?

Missiomme on suomalaisten mineraalien arvon maksimointi vastuullisesti. Tämä tarkoittaa sekä kotimaisen kaivosalan omistajuuden kehittämistä että pyrkimystä tuottaa arvokkaampia tuotteita. Tuomme aktiivista ja osaavaa pääomaa Suomen teknologisesti kehittyneelle kaivosalalle. Lisäksi haluamme luoda yhtenäisen sähköautojen akkujen arvoketjun Suomeen.  

2. Mikä on sähköautojen akkujen arvoketju?

Sähköautojen akkujen tuotanto kattaa monta eri vaihetta. Toimijoita ovat mm. raaka-ainetuottajat, prekursorituottajat, katodi-, kenno- ja akkuvalmistajat sekä loppukäyttäjät (autovalmistajat). Kierrätys on myös olennainen osa arvoketjua.

Lue lisää sähköautojen akkujen arvoketjusta täältä.

3. Mikä tekee Suomesta houkuttelevan toimijan sähköautojen akkujen valmistuksessa?

Suomessa on ainutlaatuiset raaka-ainevarannot sähköautojen akkujen tuotantoon Euroopassa. Tämä antaa hyvät mahdollisuudet kehittää jalostusta entistä pidemmälle. Lisäksi voimme tarjota luotettavan toimitusketjun vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita. Suomessa on edullista uusiutuvaa energiaa, osaavia työntekijöitä, poliittisesti vakaa toimintaympäristö ja toimiva logistiikka. Euroopassa valmistetut akut myös parantaisivat eurooppalaisen autoteollisuuden imagoa. 

4. Suomen Malmijalostus Oy käytti aiemmin Terrafame Group Oy -nimeä. Miten uuden yhtiön rooli poikkeaa edellisestä?

Terrafame Group Oy käytti valtion omistajavaltaa Terrafame Oy:ssä, joka operoi kaivosta ja metallien talteenottolaitosta Sotkamossa. 

Suomen Malmijalostus Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jolla on laajempi tehtävä Suomen akku- ja kaivosekosysteemin kehittämisessä. Toimimme Terrafame Oy:n sekä muiden kaivos- ja akkuklusterin omistusten pitkäjänteisenä strategisena omistajana. Lisäksi hallinnoimme kaivos- ja akkutoimialan sijoitusohjelmaa, kehitämme arvoketjua ja koordinoimme eri tutkimus- ja kehityshankkeita.  

5. Olette asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita. Miten aiotte rahoittaa toimintaanne?

Valtio on kohdentanut Suomen Malmijalostus Oy:n käyttöön 46 miljoonaa euroa Suomen kaivos- ja akkuklusterin kehittämiseen.

On kuitenkin selvää, että kansainvälisesti kilpailukykyinen sähköautojen akkujen arvoketju ei synny ilman huomattavia investointeja, ja etsimme kansainvälisiä kumppaneita. Uskomme, että arvolupauksemme sijoittajille on houkutteleva.

6. Painotatte vastuullisuuden merkitystä. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa liiketoiminnassanne?

Olemme sitoutuneet kestävään ja ympäristön kannalta vastuulliseen toimintaan sekä työturvallisuuteen. Yritysvastuullisuudella on merkittävä rooli investointistrategiassamme: haluamme maksimoida Suomen mineraalien arvon vastuullisesti.

Lisäksi missioomme kuuluu liikenteen sähköistäminen kestävällä tavalla. Yhtenäinen sähköautojen akkujen arvoketju Suomessa takaa raaka-aineiden ja komponenttien tuottamisen vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen tehokkaan ympäristölainsäädännön mukaisesti.

7. Minkälaisia kaivostoimialan investointeja Suomen Malmijalostukselta on odotettavissa?

Tutkimme ja arvioimme uusia investointimahdollisuuksia jatkuvasti. Sijoitamme suomalaisiin, mieluiten akkuarvoketjun kannalta tärkeisiin kohteisiin. Taloudelliset tavoitteet ohjaavat kaikkia investointejamme, ja huomioimme myös kestävän kehityksen periaatteet.

8. Mitä suunnitelmia teillä on Terrafamen suhteen?

Olemme tyytyväisiä Terrafamen kehitykseen ja sitoutuneet toimimaan sen enemmistöomistajana myös jatkossa.

9. Minkälaisia akkutoimialan kumppaneita Suomen Malmijalostus Oy etsii?

Suomessa on vahvoja toimijoita raaka-aineiden tuotannossa. Tietyt sähköautojen akkujen arvoketjun osa-alueet kaipaavat kuitenkin kehittämistä, kuten muuallakin Euroopassa. Arvoketjun rakentaminen osaavan teknologiakumppanin kanssa lyhentäisi aikaa tuotannon aloittamiseen merkittävästi.

10. Mikä olisi realistinen aikataulu toimivan sähköautojen akkujen arvoketjun luomiselle?

Ensimmäiseksi etsimme kumppaneita ja valmistelemme toteutettavuusselvityksiä vuosien 2018–2019 aikana. Investoinnit voisivat  alkaa aikaisintaan vuonna 2020.