Finnish Minerals Group
Suomen malmijalostus

Finnish
Minerals
Group

MISsio, VIsio ja STRAtegia


Tavoitteemme on suomalaisten mineraalien arvon vastuullinen maksimointi. Tuomme aktiivista ja osaavaa pääomaa teknologisesti edistykselliselle kaivossektorille. Luomme Suomeen integroidun sähköautoakkujen arvoketjun.  

TOIMINTAAMME OHJAA KOLME STRATEGISTA TAVOITETTA:  
 
  • Ensiksi haluamme olla aktiivinen omistaja suomalaisessa kaivosteollisuudessa edistämällä kehitysprojekteja ja niiden teollistamista. Suomen Malmijalostus Oy on edelläkävijä, joka huomioi sijoituksissaan taloudelliset, toiminnalliset ja vastuullisuuden näkökohdat.
  • Toiseksi halumme rakentaa sähköautojen akkuvalmistuksen arvoketjun ja yhdistää tärkeät sidosryhmät. Teemme tämän mahdollistamalla ja käynnistämällä arvoa tuottavia hankkeita.
  • Kolmanneksi haluamme edistää Suomen kaivosalan teknologista kehitystä. Panostamme tähän koordinoimalla ja johtamalla strategisia tutkimus- ja kehityshankkeita yhdessä kumppaniverkostomme kanssa. Kehitämme kohdeyhtiöidemme toimintaa ja tuemme heidän tutkimus- ja kehitystyötä.