Strategia


Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Akkuarvoketjun kehittämisen kautta tuomme saataville materiaaleja ja tuotteita, joiden avulla Suomi ja Eurooppa voivat tavoitella ilmastoneutraalisuutta.

Arvojemme mukaisesti haluamme olla uteliaita ja uudistuvia sekä rohkeita ja näkemyksellisiä. Yhteistyössä pyrimme pitkäjänteisyyteen.

vastuullinen akkuarvoketju

Strategiamme lähtee siitä, että tuomme Suomeen investointeja, jotka perustuvat pitkän aikavälin kumppanuuksiin samalla alalla toimivien yritysten kanssa. Pystymme tarjoamaan investointien kehittämiseen paikallista asiantuntemusta ja resursseja. Samalla edistämme uudenlaisen teollisuuden ja osaamisen syntymistä Suomeen ja kasvatamme näin lisäarvoa.

Innovatiivisia liiketoimintamahdollisuuksia

Luomme akkuarvoketjun kehittämisen pohjalta uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Otamme myös käyttöön uudenlaisia teollisia ratkaisuja, jotka perustuvat teknologiseen osaamiseemme ja asiantuntemukseemme. Keskitymme kestävyyttä ja kiertotaloutta tukeviin mahdollisuuksiin, joilla voimme luomme lisäarvoa energiasiirtymään tarvittaville materiaaleille.

Vaikutuksellisia ja tuottavia sijoituksia

Omistajana keskitymme siihen, että ne kehitysprojektit, joissa olemme mukana, onnistuvat ja lähtevät kasvamaan. Teemme sijoitukset kaupalliselta pohjalta ja tavoittelemme myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä tuottoa sijoittamallemme pääomalle.