Strategia

 

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Tuomme aktiivista ja osaavaa pääomaa teknologisesti edistykselliselle kaivossektorille ja haluamme luoda Suomeen integroidun sähköautoakkujen arvoketjun. 

Arvojemme mukaisesti haluamme olla uteliaita ja uudistuvia sekä rohkeita ja näkemyksellisiä. Yhteistyössä pyrimme pitkäjänteisyyteen.

Suomalaisten kaivosyritysten aktiivinen omistus

Olemme aktiivinen omistaja suomalaisessa kaivosteollisuudessa. Edistämme kehitysprojekteja ja niiden teollistamista. Teemme sijoitukset pitkäjänteisesti ottamalla huomioon taloudelliset, toiminnalliset sekä vastuullisuuden näkökohdat.

Kaivosalan teknologinen kehittäminen

Teknologiakehityksessä fokuksemme on ympäristössä, tehokkuudessa ja raaka-aineiden yhä paremmassa hyödyntämisessä. Olemme teollisuuden tukena edistämässä teknologioiden käyttöönottoa. Koordinoimme ja johdamme strategisia tutkimus- ja kehityshankkeita yhdessä kansallisen sekä EU-tasolle ulottuvan kumppaniverkostomme kanssa. 

Sähköautojen akkujen arvoketjun luominen

Tavoitteenamme on kehittää Suomeen sähköautojen akkuvalmistuksen arvoketju yhdistämällä arvoketjun kannalta olennaiset toimijat. Strategiamme perustuu yhteisinvestointeihin, joita tavoittelemme akkumateriaalien ja -kennojen tuotantoon sekä kierrätysratkaisuihin.