Finnish Minerals Group
Suomen malmijalostus

Finnish
Minerals
Group

talousluvut


Suomen Malmijalostus Oy:n omistusten arvo on yhteensä 406,8 miljoonaa euroa (joulukuu 2017). Suurimman yksittäisen omistuserämme muodostaa tytäryhtiömme Terrafame Oy, josta omistamme 72,2%.

Terrafamen tuotantotaso on kasvanut tasaisesti jokaisella vuosineljänneksellä. Liikevaihto edellisvuodesta on kaksinkertaistunut 162,4 miljoonaan euroon vuoden 2018 ensimmäisen puolivuotiskauden aikana. Myös käyttökate oli positiivinen.

Osallistumme merkittäviin kansainvälisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin ja niiden koordinoimiseen, kuten esimerkiksi EU:n NEMO-tutkimushankkeeseen, jossa pyritään laimeiden sulfidisten sivuvirtojen mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen.  NEMO-hankkeen kokonaisbudjetti on lähes 15 miljoonaa euroa.

Suomen Malmijalostus Oy työllistää tällä hetkellä 11 ihmistä, ja kartoitamme jatkuvasti uusia tai olemassa olevia potentiaalisia investointihankkeita.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI


Suomen Malmijalostus Oy tiedottaa toiminnastaan säännöllisesti vuosikertomuksessaan. Yhtiö toimi Terrafame Group -nimellä toukokuuhun 2018 asti.

SUOMEN MALMIJALOSTUKSEN VUOSIKERTOMUKSET

TERRAFAME GROUPIN VUOSIKERTOMUKSET

TERRAFAMEN VUOSIKERTOMUKSET JA OSAVUOSIKATSAUKSET

KOHDEYHTIÖIDEN VUOSIKERTOMUKSET

Kohdeyhtiöidemme taloudelliset raportit ovat luettavissa yhtiöiden verkkosivuilta.