Skip to main content

Akkumateriaalituotannon YVA-selostuksen valmistelu on käynnistynyt

Finnish Battery Chemicals Oy on saanut Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta lausunnon akkumateriaalituotannon ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, jonka yhtiö jätti viranomaiselle maaliskuun 2020 alussa.

Julkaistu

14. toukokuu 2020

SUOMEN MALMIJALOSTUS OY:n projektiyhtiö Finnish Battery Chemicals Oy on saanut akkumateriaalituotannon YVA-menettelyn yhteysviranomaiselta arviointiohjelmaa koskevan lausunnon. Seuraavaksi yhtiö valmistelee arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen siitä antamaan lausunnon pohjalta arviointiselostuksen, jossa kerrotaan arvioinnin tulokset ja tarkastellaan hankkeen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia.  

Käynnissä oleva YVA-menettely koskee kahta tehdasta, joissa tuotettaisiin litiumioniakuissa tarvittavia materiaaleja. Prekursori- eli pCAM-tehtaan ympäristövaikutuksia arvioidaan neljällä vaihtoehtoisella paikkakunnalla, jotka ovat Kokkola, Vaasa, Kotka tai Hamina. Katodiaktiivimateriaali- eli CAM-tehtaan vaikutuksia arvioidaan kahdella vaihtoehtoisella sijoituspaikkakunnalla, jotka ovat Vaasa ja Kotka.

”Meillä Suomessa on huomattavaa yritys-, tutkimus- ja koulutustoimintaa, joka tukee entistä yhtenäisemmän akkuarvoketjun kehittämistä. Myös monet muut tekijät, kuten kotimaiset mineraalivarat ja matalalla hiilijalanjäljellä tuotetun sähkön hyvä saatavuus, ovat valtteja, joita voimme hyödyntää akkuarvoketjun vahvistamiseen sekä liikenteen sähköistämiseen ja siitä syntyvien päästöjen vähentämiseen”, kertoo akkutoimialan johtaja Vesa Koivisto Suomen Malmijalostuksesta.

Koiviston mukaan ladattavien litiumioniakkujen kysynnän arvioidaan kasvavan edelleen tulevina vuosina. Akkujen käyttökohteista sähköautot on ylivoimaisesti merkittävin kasvusegmentti. Esimerkiksi eurooppalaiset autovalmistajat ovat sitoutuneet vahvasti sähköautojen kehittämiseen ja tuotantoon. Sähköautoistuminen edellyttää myös akkujen ja niissä tarvittavien materiaalien tuotantoa ja tarjoaa näin mahdollisuuksia luoda uudenlaista teollisuutta.  

Tehdashankkeesta vastaavan Finnish Battery Chemicals Oy:n tavoitteena on jättää arviointiselostus yhteysviranomaisena toimivalle Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle loppusyksystä 2020. Arviointiselostuksen valmistelun rinnalla jatketaan investointeja koskevia neuvotteluita.

Myös YVA-menettelyn selostusvaiheeseen sisältyy kuuleminen, jonka mukaisesti yhteysviranomainen pyytää arviointiselostuksesta tarvittavat lausunnot ja varaa mahdollisuuden mielipiteiden esittämiseen. 

 

Tekstissä käytetyt termit:
Prekursori, pCAM – litiumioniakun katodiaktiivimateriaalin esiaste, engl. precursor cathode active material
Katodiaktiivimateriaali, CAM – jauhemainen lopputuote, jota käytetään akkukennotehtaissa katodin valmistuksessa, engl. cathode active material

Lisätietoa medialle:
Akkuarvoketjun johtaja Vesa Koivisto, Suomen Malmijalostus Oy, p. 050 453 6322, vesa.koivisto@mineralsgroup.fi

Lisätietoa ympäristöhallinnon sivustolla:
Finnish Battery Chemicals Oy:n akkumateriaalin tuotanto

Julkaistu

14. toukokuu 2020