Skip to main content

Nostamme jalostusarvoa akkuarvoketjussa

Ilmastonmuutos kannustaa eri toimialoja etsimään ratkaisuja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Esimerkiksi liikenteessä tämä tarkoittaa sähköistämistä ja autoliikenteessä siirtymistä polttomoottoriautoista sähköautojen käyttöön, mikä kasvattaa litiumioniakkujen kysyntää. Uusimpien markkinaennusteiden mukaan Eurooppaan on syntymässä vuoteen 2031 mennessä yli 1000 GWh:n akkukennotuotanto, joka edellyttää prekursori- ja katodiaktiivimateriaalien sekä niiden valmistuksessa tarvittavien akkukemikaalien tuotantoa.

Ladattavia autoja

10 %

autokannasta vuonna 2021
Ladattavia autoja

23 %

autokannasta vuonna 2025

Lähde: Bloomberg NEF, Electric Vehicle Outlook 2022.

Tavoitteena yhtenäinen arvoketju

Yhteisinvestointiin perustuva strategiamme on otettu markkinalla myönteisesti vastaan, ja myös akkumateriaalien tuotantoa koskevat yhteishankkeemme ovat edenneet lupaavasti. Lähivuosien tavoitteenamme on luoda Suomeen yhtenäinen akkuarvoketju, jota voidaan kehittää laajentamalla toimintaa.

Mineraaliraaka-aineisiin perustuvien akkumateriaalien lisäksi pyrimme tunnistamaan mahdollisuuksia biopohjaisten, uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön. Tämä on yksi keino vähentää mineraaliriippuvuutta akkuarvoketjussa.

Mikä on akkuarvoketju?

Litiumioniakkujen arvoketju on pitkä ja monivaiheinen. Mineraalituotannon lisäksi arvoketju sisältää mm. kemikaalien, katodi- ja anodimateriaalien sekä akkukennojen ja -pakettien tuotannon.

 

Kansallinen akkustrategia tukena

Suomen valtio on määritellyt kansallisessa akkustrategiassaan tavoitteeksi nostaa maamme vastuullisen akkutuotannon ja kestävän sähköistymisen kärkimaaksi vuoteen 2025 mennessä. Strategia keskittyy akkualan innovatiivisen ekosysteemin rakentamiseen sekä Suomen kestävän, vähähiilisen talouskasvun tukemiseen. Akkustrategia edistää osaltaan myös liikenteen ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Kiinnostuitko?

Haluatko lisätietoa toiminnastamme? Ota yhteyttä.

Vesa Koivisto

johtaja, akkuarvoketjun liiketoiminta-alue