AKTIIVISTA YHTEISTYÖTÄ

Suomen Malmijalostus Oy rakentaa Euroopan johtavaa akkutuotannon ekosysteemiä. Omistamme, johdamme ja kehitämme akku- ja kaivosklusterin yrityksiä, sijoitusohjelmaa sekä tutkimus- ja kehityshankkeita. Toimintaamme ohjaa tavoitteemme maksimoida suomalaisten raaka-aineiden arvo. Haluamme luoda kumppanuuksia, jotka vievät Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja vastuullisempaa tulevaisuutta. Oletko valmis vastaamaan haasteeseen?

Ajankohtaista

Kohti kestävää arvonluontia suomalaisen teknologian avulla

18.01.2019

Hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n tuoreen raportin mukaan tarvitaan nopeita päästövähennyksiä, jotta maapallon lämpötilan nousu voidaan rajoittaa 1,5 asteeseen. Keinot päästöjen vähentämiseen ovat onneksi jo olemassa. Ilmastonmuutosta voidaan hillitä, jos investoinnit vähähiilisiin teknologoihin ja uusiin innovaatioihin saadaan globaalisti kasvuun. Pitkän aikavälin tavoitteena on oltava, että ihmisen toiminta päätyy tasapainoon maapallon kantokyvyn kanssa.

Lue lisää
Kaivoslain uudistamisessa viisasta edetä harkiten

04.01.2019

Vuodenvaiheessa on julkisuudessa virinnyt laajaa keskustelua kaivospolitiikasta ja lähestulkoon paniikkia kaivoslain uudistamisen tarpeellisuudesta. Keskustelu jatkunee kevään edetessä kohti huhtikuun eduskuntavaaleja. Kaivoslakia koskevat ratkaisut ovat poliittisia päätöksiä, ja alan yritykset toimivat kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön puitteissa. Asiaan liittyy kuitenkin eräitä vähemmälle huomiolle jääviä näkökulmia, jotka on tärkeä tunnistaa ennen merkittäviä linjapäätöksiä.

Lue lisää
Suomen Malmijalostus Oy toimeenpanee aikaisemmin sovittuja Terrafame Oy:öön liittyviä rahoitusjärjestelyjä

20.12.2018

Terrafame Oy:n emoyhtiö Suomen Malmijalostus Oy on kohdentanut 20 miljoonaa euroa oman pääoman ehtoista rahoitusta Terrafamelle he...

Lue lisää
Kaivos luo kestävää hyvinvointia koko alueelle

10.12.2018

Sotkamon kunta on omassa strategiassaan linjannut kärkiteemoiksi kasvavan elinvoiman, asukkaidensa hyvinvoinnin sekä resurssien järkevän käytön. Jokaista edellä mainittua tavoitetta tukevat kuntamme ”viiden vahvan ämmän” eli matkailun, malmien, maa- ja metsätalouden sekä marjojen hyödyntäminen. Poimin näistä nyt lähempään tarkasteluun malmit. Suomen rikas maaperä ja korkeatasoinen osaaminen nimittäin tarjoavat mahdollisuuden kestävään ja kannattavaan liiketoimintaan, jolla on merkittävä vaikutus alueensa talouteen.

Lue lisää

KEHITTYVÄ EKOSYSTEEMI

Suomi on Euroopan ainoa merkittävä sähköautojen akkujen raaka-aineiden tuottaja. Sähköauton akun valmistamiseen tarvitaan arviolta 8 kiloa litiumia, 50 kiloa nikkeliä ja 6 kiloa kobolttia. Sähköautojen ja -akkujen kysynnän kasvu johtaa myös raaka-aineiden kysynnän kasvuun.  Nyt tarvitsemme käytännön toimia akku- ja kaivosteollisuuden yhteistyön vauhdittamiseksi.