Skip to main content

Sokli on ainutlaatuinen mineraaliesiintymä

Soklin mineraalivarannot Savukoskella ovat maailmanlaajuisesti ainutlaatuiset. Niiden avulla voitaisiin vahvistaa Euroopan omavaraisuutta tärkeissä raaka-aineissa. Kartoitamme nyt alueen mineraalivarantoja sekä kaivostoiminnan kannattavuutta kokonaisvaltaisesti, kun aiemmat selvitykset ovat pohjautuneet fosfaatin ja raudan tuotantoon. Toteutuessaan kaivos työllistää suoraan ja välillisesti satoja ihmisiä ja asettuu samalla osaksi suomalaista akkuarvoketjua.

 

Ilmakuva Soklin kaivospiiriltä Savukoskelta.

Fosfaattia ja harvinaisia maametalleja

Fosfaatin ja raudan lisäksi Soklin esiintymä sisältää mm. harvinaisia maametalleja, mangaania, vermikuliittia, niobiumia ja kuparia. Näitä tarvitaan ennen muuta ruoantuotantoon sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan. Esimerkiksi fosfaattia käytetään lannoitteisiin ja akkuihin. Harvinaisia maametalleja tarvitaan sähkö-, elektroniikka- ja autoteollisuuden käyttöön sekä uusiutuvan energian tuotantoon. Mangaania hyödynnetään seosmetallina, akuissa, lannoitteissa, pigmenttinä ja reagenssina.

Kannattavuuteen vaikuttavat monet seikat

Kaivoksen kannattavuuteen vaikuttavat monet tekijät, kuten hyötymineraalin tai sen sisältämän arvoaineen maailmanmarkkinahinta, malmin määrä esiintymässä, louhimisen kustannukset, energian hinta, esiintymän sijainti sekä lupa-asiat.

Kaivosvaihtoehtona selvitämme lateriittimalmien osalta avolouhintaa, kun taas foskoriittien ja keskusruhjeiden osalta selvitämme avo- ja maanalaista louhintaa malmin sijainnista riippuen. Selvitystyöhön kuuluvat myös logistiikka- ja infrastruktuuriratkaisut.

Soklin kaivoshanke

Tutustu tästä Sokliin interaktiivisesti

Voit tutustua Soklin kaivoshankkeeseen interaktiivisen esityksen avulla. Esityksessä on kuvattu Soklia satelliitti-, drooni- ja 3D -kuvilla.

Tästä pääset Vrify-esitykseen.

Vastuullisuus

Tavoittelemme vastuullista kasvua

Suomen Malmijalostus tekee sijoitukset pitkäjänteisesti kaupalliselta pohjalta ja tavoittelee tuottoa sijoituksilleen. Olemme sitoutuneet eettiseen liiketoimintaan, kantamaan vastuumme ympäristöstä ja käymään vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa.

Lue lisää vastuullisuudesta.

Kiinnostuitko?

Haluatko lisätietoa toiminnastamme? Ota yhteyttä.
Pasi Heino

Pasi Heino

projektijohtaja, Sokli Oy