Skip to main content

Sokli on ainutlaatuinen mineraaliesiintymä

Soklin mineraalivarannot Savukoskella ovat maailmanlaajuisesti ainutlaatuiset. Niiden avulla voitaisiin vahvistaa Euroopan omavaraisuutta tärkeissä raaka-aineissa. Kartoitamme nyt alueen mineraalivarantoja sekä kaivostoiminnan kannattavuutta kokonaisvaltaisesti, kun aiemmat selvitykset ovat pohjautuneet fosfaatin ja raudan tuotantoon. Toteutuessaan kaivos työllistää suoraan ja välillisesti satoja ihmisiä ja asettuu samalla osaksi suomalaista akkuarvoketjua.

 

Ilmakuva Soklin kaivospiiriltä Savukoskelta.

Fosfaattia ja harvinaisia maametalleja

Fosfaatin ja raudan lisäksi Soklin esiintymä sisältää mm. harvinaisia maametalleja, mangaania, vermikuliittia, niobiumia ja kuparia. Näitä tarvitaan ennen muuta ruoantuotantoon sekä ilmastonmuutoksen torjuntaan. Esimerkiksi fosfaattia käytetään lannoitteisiin ja akkuihin. Harvinaisia maametalleja tarvitaan sähkö-, elektroniikka- ja autoteollisuuden käyttöön sekä uusiutuvan energian tuotantoon. Mangaania hyödynnetään seosmetallina, akuissa, lannoitteissa, pigmenttinä ja reagenssina.

Kannattavuuteen vaikuttavat monet seikat

Kaivoksen kannattavuuteen vaikuttavat monet tekijät, kuten hyötymineraalin tai sen sisältämän arvoaineen maailmanmarkkinahinta, malmin määrä esiintymässä, louhimisen kustannukset, energian hinta, esiintymän sijainti sekä lupa-asiat.

Kaivosvaihtoehtona selvitämme lateriittimalmien osalta avolouhintaa, kun taas foskoriittien ja keskusruhjeiden osalta selvitämme avo- ja maanalaista louhintaa malmin sijainnista riippuen. Selvitystyöhön kuuluvat myös logistiikka- ja infrastruktuuriratkaisut.

Soklin kaivoshanke

Soklin alustava selvitys on valmistunut

Katso video, jossa esitellään kaivoshankkeen taustaa, alustavia suunnitelmia ja hyötyjä.

Siirry tästä videoon.

Soklin kaivoshanke

Tutustu tästä Sokliin interaktiivisesti

Voit tutustua Soklin kaivoshankkeeseen interaktiivisen esityksen avulla. Esityksessä on kuvattu Soklia satelliitti-, drooni- ja 3D -kuvilla.

Tästä pääset Vrify-esitykseen.

Soklin uutiskirje

Lue ajankohtaiset kuulumiset Soklin uutiskirjeestä.

Tilaa Soklin uutiskirje tästä.  

Uutisia Soklista

Uutinen / 06.05.2023

Selvitimme Savukoskella asuvien näkemyksiä kaivostoiminnasta

Enemmistö Savukoskella asuvista kannattaa kaivoksen avaamista Sokliin, edellyttäen että kaivos toimii ympäristön ja paikallisten elinkeinojen kannalta vastuullisesti.

Enemmistö Savukoskella asuvista kannattaa kaivoksen avaamista Sokliin, edellyttäen että kaivos toimii ympäristön ja paikallisten elinkeinojen kannalta vastuullisesti.

Uutinen / 13.04.2023

Suomen Malmijalostus Rare Earth Industry Associationin jäseneksi

Organisaation tavoitteena on yhdistää teollisuuden, politiikan ja tieteen osaamista ja luoda puitteet harvinaisten maametallien alan innovaatioille.

Organisaation tavoitteena on yhdistää teollisuuden, politiikan ja tieteen osaamista ja luoda puitteet harvinaisten maametallien alan innovaatioille.

Kiinnostuitko?

Haluatko lisätietoa toiminnastamme? Ota yhteyttä.
Pasi Heino

Pasi Heino

projektijohtaja, Sokli Oy