Käyttöehdot

Avaamalla ja käyttämällä internetsivujamme sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja ja hyväksyt näiden internetsivujen käyttöön  liittyvien erimielisyyksien ratkaisun Suomen lainsäädännön mukaisesti. Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja.

Tekijänoikeudet

Tekijänoikeus näiden internetsivujen (”sivut”) sisältöön kuuluu Suomen Malmijalostus Oy:lle. Copyright © Suomen Malmijalostus Oy – Finnish Minerals Group. Näitä  internetsivuja saa katsella ja tarkastella tietokoneella (tai vastaavalla laitteella) sekä tulostaa osia niistä käyttäjän omaa, henkilökohtaista ei-kaupallista käyttöä varten. Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Suomen Malmijalostus Oy:n  etukäteistä kirjallista suostumusta tai ilman lähteen mainitsemista, näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Sivujen ja niiden sisältämien tietojen käyttö yksityiseen, ei kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Sivujen yksittäiset tiedostot saattavat sisältää käyttöön liittyviä lisäehtoja, jotka on mainittu ko. tiedostoissa. 

Vastuuvapauslauseke

Nämä internetsivut ja niiden sisältö on Suomen Malmijalostus Oy:n sivujen käyttäjille tarjoama palvelu. Internetsivut toimitetaan "sellaisena kuin ne ovat". Emme takaa sivuston keskeytyksetöntä käyttöä tai virheettömyyttä. Tietoon voi liittyä tahattomia teknisiä ja asiallisia virheitä tai kirjoitusvirheitä. Suomen Malmijalostus Oy varaa oikeuden muuttaa sivustoa tai yksittäisiä sivuja tai käyttöoikeuksia milloin tahansa. Suomen Malmijalostus Oy ei missään tilanteessa vastaa mistään sivujen käytöstä tai käytön keskeytymisestä aiheutuneista suorista, epäsuorista, välillisistä, satunnaisista tai erityisistä vahingoista tai menetetystä liikevoitosta, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu meille.

Suomen Malmijalostus Oy:n vastuu on enintään Suomen lainsäädännön pakottavien säännösten mukainen. 

Vastuu kolmansien osapuolien sivustoista

Suomen Malmijalostus Oy:n internetsivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtyessäsi tällaisille sivuille sinun on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Siirtymällä linkitetyille sivuille hyväksyt myös, että sivut eivät ole Suomen Malmijalostus Oy:n hallinnassa, eikä meillä ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. 

Aineiston lähettäminen 

Lähettämällä mitä tahansa aineistoa Suomen Malmijalostus Oy:n palvelimille esimerkiksi sähköpostitse tai internetsivujen kautta, missä tahansa muodossa hyväksyt ja vahvistat, että

  • aineisto on sinun omaasi tai sinulla on rajoitukseton oikeus antaa se meille,
  • lähettämäsi aineisto ei ole laitonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta,
  • että voimme julkaista aineiston maksutta ja/tai sisällyttää aineiston tai sen sisältämän osan omiin tuotteisiinsa ilman vastuu- tai maksuvelvollisuutta ja
  • että ilmoitat Suomen Malmijalostus Oy:lle, mikäli kolmas osapuoli esittää vaateita tai ryhtyy toimenpiteisiin lähettämäsi aineiston johdosta.

Jaamme sinua koskevia tietoja niiden kolmansien osapuolten kanssa, jotka toimivat meille palvelutuottajina. Näillä on pääsy vain sellaisiin henkilökohtaisiin tietoihin, joita tarvitaan palveluiden suorittamiseen. Kolmansien osapuolten edellytetään sitoutuvan siihen, että ne pitävät henkilökohtaiset tiedot luottamuksellisina, eivätkä ne saa käyttää niitä muuten kuin meidän pyytämällämme tavalla ja aina tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Suomen Malmijalostus Oy ei tarkista sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisältöä eikä ole siitä vastuussa. Suomen Malmijalostus voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

Tietoturva

Yksityisyyden ja henkilökohtaisten tietojen suoja on meille tärkeää. Teemme parhaamme lähettämäsi aineiston turvallisuuden takaamiseksi, mutta emme voi taata tietoturvaa. Hyväksyt, että Suomen Malmijalostus Oy kerää internetsivustonsa käyttäjätietoja Google Analyticsillä.