Skip to main content
Maksimoimme kotimaisten mineraalien arvoa vastuullisesti
Maksimoimme kotimaisten mineraalien arvoa vastuullisesti

Työmme tarkoitus

Maksimoimme kotimaisten mineraalien arvoa vastuullisesti

MATERIAALEJA ILMASTONEUTRAALIUDEN SAAVUTTAMISEKSI

STRATEGIAMME MUKAISESTI perustehtävänämme on maksimoida kotimaisten mineraalien arvo vastuullisesti ja visionamme on tarjota materiaaleja ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi.

Strategiassamme on seuraavat päätavoitteet:

  • Luomme arvoa aktiivisella omistajuudella.
  • Nostamme jalostusastetta rakentamalla suomalaisen akkuarvoketjun.
  • Kehitämme kestäviä liiketoimintoja.

Tämän pohjalta olemme tiennäyttäjä suomalaisen kaivos- ja akkuteollisuuden menestykselle. 

Olemme aktiivinen omistaja hankkeissamme

Yhtiömme tavoitteena on luoda uutta teollista toimintaa Suomen kaivos- ja akkualalle arvoketjun eri vaiheisiin sijoittuvien hankkeiden kautta. Teemme sijoituksemme kaupalliselta pohjalta ja tuemme omalla asiantuntemuksellamme niitä hankkeita, joihin lähdemme mukaan. Sijoittajana olemme kiinnostuneita kumppanuuksista, joilla voidaan tukea suomalaisten mineraalien arvon vastuullista maksimointia.

Kiinnostuitko strategisesta kumppanuudesta?

Rakennamme kotimaista akkuarvoketjua

Akkuteknologioiden kehittyminen lisää akkujen käyttökohteita ja hyödyntämismahdollisuuksia. Yksi näkyvimmistä muutoksista on käynnissä oleva siirtymä polttomoottoriautoista sähköautoihin. Muutos tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden rakentaa Suomeen ja Eurooppaan akkuarvoketju, joka edistää vihreää siirtymää ja tuo työtä ja taloudellista hyvinvointia.

Lue lisää akkuarvoketjun kehittämisestä.

Luomme kestävää liiketoimintaa

Mineraaliraaka-aineiden, akkumateriaalien ja akkujen kysynnän odotetaan kasvavan huomattavasti tulevien vuosien aikana. Myös tästä syystä on tärkeää, että kaivostuotannosta ja akkuarvoketjun teollisuudesta kehitetään kestävää toimintaa. Teemme jo tänä päivänä työtä mm. uusien teknologioiden edistämiseksi, natriumsulfaatin käsittelemiseksi sekä raaka-aineiden käytön tehostamiseksi.

Katso lisätietoa kestävästä liiketoiminnasta.