Skip to main content

Investoinneista aktiiviseen omistajuuteen

Tehtävänämme on tuoda kaivosteollisuuteen ja akkuarvoketjuun laajemmin liittyviä investointeja Suomeen tarjoamalla strategista kumppanuutta, paikallista asiantuntemusta ja resursseja. Samalla luomme uudenlaista osaamista ja kehitämme uutta teollisuutta eurooppalaisten vaatimusten pohjalta. Työhömme kuuluu potentiaalisten sijoituskohteiden arviointia, strategisten kumppaneiden kartoittamista sekä hankkeiden ja sijoitusportfoliossamme olevien yhtiöiden kokonaisvaltaista kehittämistä.

Tavoitteena pitkän aikavälin hyödyt

Teemme sijoitukset pitkäjänteisesti huolellisen selvitystyön jälkeen. Pyrimme sijoitustoiminnassamme aktiiviseen omistajuuteen ja tavoittelemme positiivista tuottoa sijoituksillemme. Samalla hankkeet luovat myönteisiä aluetalousvaikutuksia, edistävät osaamisen kehittymistä ja synnyttävät erilaisia verotuloja yhteiskunnalle.

Tuemme portfolioyhtiöitämme mm. seuraavissa asioissa:

  • toimintamahdollisuuksien varmistamisessa
  • liiketaloudellisen kannattavuuden selvittämisessä
  • sidosryhmien välisessä yhteistyössä

Kaivos- ja akkualan hankkeet vaativat vuosien kehitystyötä. Toimintamme lähtökohtana on portfolioyhtiöidemme pitkän aikavälin arvonnousu. Meille on tärkeää, että portfolioyhtiöillämme on laajasti myönteisiä vaikutuksia.

Liiketoiminta

Tulevat hankkeemme

Koska hankkeiden elinkaaret ovat pitkiä ja monivaiheisia, valitsemme huolella projektit, joihin lähdemme mukaan. Tällä hetkellä aktiivisessa kehitysvaiheessa olevia hankkeitamme ovat Kymenlaakson akkumateriaalitehtaat, Keliberin kaivostoiminta ja kemiantehdas sekä Soklin kaivoshanke. Portfolioyhtiöistämme Terrafame on jo käynnistänyt uuden akkukemikaalitehtaan ja keskittyy nyt toiminnan edelleen kehittämiseen.

Tutustu tästä hankkeisiimme.

Kiinnostuitko?

Haluatko lisätietoa toiminnastamme? Ota yhteyttä.
Timo Kärkkäinen

Timo Kärkkäinen

sijoitusjohtaja