Skip to main content

Investoinneista aktiiviseen omistajuuteen

Tehtävänämme on tuoda kaivosteollisuuteen ja akkuarvoketjuun laajemmin liittyviä investointeja Suomeen tarjoamalla strategista kumppanuutta, paikallista asiantuntemusta ja resursseja. Samalla luomme uudenlaista osaamista ja kehitämme uutta teollisuutta eurooppalaisten vaatimusten pohjalta. Työhömme kuuluu potentiaalisten sijoituskohteiden arviointia, strategisten kumppaneiden kartoittamista sekä hankkeiden ja sijoitusportfoliossamme olevien yhtiöiden kokonaisvaltaista kehittämistä.

Tavoitteena pitkän aikavälin hyödyt

Teemme sijoitukset pitkäjänteisesti huolellisen selvitystyön jälkeen. Pyrimme sijoitustoiminnassamme aktiiviseen omistajuuteen ja tavoittelemme positiivista tuottoa sijoituksillemme. Hankkeemme luovat myönteisiä aluetalousvaikutuksia, edistävät osaamisen kehittymistä ja synnyttävät erilaisia verotuloja yhteiskunnalle.

Tuemme portfolioyhtiöitämme mm. seuraavissa asioissa:

  • toimintamahdollisuuksien varmistamisessa
  • liiketaloudellisen kannattavuuden selvittämisessä
  • sidosryhmien välisessä yhteistyössä

Kaivos- ja akkualan hankkeet vaativat vuosien kehitystyötä. Toimintamme lähtökohtana on portfolioyhtiöidemme pitkän aikavälin arvonnousu. Meille on tärkeää, että portfolioyhtiöillämme on laajasti myönteisiä vaikutuksia.

Suomeen kannattaa sijoittaa

Suomi tarjoaa hyvät lähtökohdat vastuulliselliseen kaivostuotantoon sekä litiumioniakkujen ja niissä tarvittavien materiaalien valmistukseen. Monet seikat tekevät toimintaympäristöstämme erittäin kilpailukykyisen vaihtoehdon:

  • Kemianteollisuuteen, prosessitekniikkaan ja raaka-aineiden jalostamiseen liittyvä korkeatasoinen osaaminen
  • Vahva innovatiivisuus, jonka avulla viemme koko alaa eteenpäin
  • Akkuarvoketjulle hyödylliset osaamisklusterit
  • Vastuulliset toimintatavat ja vastuullisuutta tukeva yhteiskunta
  • Euroopan mittakaavassa hyvät mineraalivarannot sekä korkealaatuinen geotietoaineisto

Fraser-instituutin selvityksissä Suomi on arvioitu useita kertoja yhdeksi maailman kiinnostavimmaksi kaivosalan investointikohdealueeksi.

Liiketoiminta

Nykyiset hankkeemme

Tällä hetkellä aktiivisessa kehitysvaiheessa olevia hankkeitamme ovat Kymenlaakson akkumateriaalitehtaat, Keliberin kaivostoiminta ja kemiantehdas sekä Soklin kaivoshanke. Portfolioyhtiöistämme Terrafame on jo käynnistänyt uuden akkukemikaalitehtaan ja keskittyy nyt toiminnan edelleen kehittämiseen.

Tutustu tästä hankkeisiimme.

Kiinnostuitko?

Haluatko lisätietoa toiminnastamme? Ota yhteyttä.
Timo Kärkkäinen

Timo Kärkkäinen

VP, Investments