Skip to main content
Luomme vastuullista kasvua akkuarvoketjuun
Luomme vastuullista kasvua akkuarvoketjuun

VASTUULLISUUS

Luomme vastuullista kasvua akkuarvoketjuun

Työmme perusta

Suomen valtio on antanut yhtiöllemme yhteiskunnallisesti merkittävän tehtävän, jonka mukaisesti työtämme on maksimoida kotimaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Tämän pohjalta haemme sijoituksillamme yhteiskunnallista vaikuttavuutta, kehitämme osaltamme akkuarvoketjua yhä vastuullisemmaksi ja kannamme kehitystyömme ja sijoitustemme kautta vastuuta ympäristöstä ja ilmastosta.

Vastuullisuuden käsikirjana hyödynnämme ISO 26000 -standardia, joka ohjaa meitä mm. oikeusjärjestyksen kunnioittamiseen, eettiseen toimintaan ja vastuun ottamiseen. Ohjeisto perustuu kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, jonka ytimessä on organisaation oma hallintotapa. 

Näin me toimimme

Ylläpidämme keskustelevaa yrityskulttuuria

Sisäisesti ylläpidämme avointa keskusteluun perustuvaa yrityskulttuuria, joka näkemyksemme mukaan tukee vastuullisuutta. Rohkaisemme meillä työskenteleviä ihmisiä nostamaan esille omaa mieltä askarruttavat asiat esimerkiksi esimiesten, työsuojelunvaltuutetun, henkilöstöhallinnon tai työterveyshuollon kanssa tarvittaessa luottamuksella. Eettisesti huolestuttavat asiat voi ottaa esille myös tämän verkkosivuston alareunasta löytyvän ilmoituskanavan kautta. 

Valtioneuvoston periaatepäätös ohjeistaa vastuulliseen toimintaan

Valtionyhtiönä meitä ohjaa valtioneuvoston omistajapoliittinen periaatepäätös. Nykyisen hallituksen aikana laadittu periaatepäätös ottaa vastuullisuuden näkökulmasta kantaa moniin yritystämme koskeviin asioihin, kuten ympäristöön ja luontoon, ihmisoikeuksiin, henkilöstöasioihin, korruption torjuntaan, riskienhallintaan sekä veroasioiden hoitoon.

Tutustu tästä yrityskulttuuriimme.

Lue lisää vastuullisuudesta

Blogi / 20.04.2022

Tarvitsemme lisää vastuullista kaivostoimintaa Eurooppaan

Suomi ei voi yhtaikaa kulkea eturintamassa vihreän teknologian kehittämisessä ja ulkoistaa elintärkeiden mineraalien tuotantoa kolmansiin maihin Euroopan ulkopuolelle, kirjoittaa Jani Lösönen blogissamme.

Suomi ei voi yhtaikaa kulkea eturintamassa vihreän teknologian kehittämisessä ja ulkoistaa elintärkeiden mineraalien tuotantoa kolmansiin maihin Euroopan ulkopuolelle, kirjoittaa Jani Lösönen blogissamme.

Blogi / 07.01.2022

Kohti päästötöntä meriliikennettä

Laivanrakennusteollisuus on jo ryhtynyt kehittämään akkuteknologiaa, joka mahdollistaisi laivojen siirtymisen hybridiaikaan, kirjoittaa Steveco Oy:n Kari Savolainen blogissamme.

Laivanrakennusteollisuus on jo ryhtynyt kehittämään akkuteknologiaa, joka mahdollistaisi laivojen siirtymisen hybridiaikaan, kirjoittaa Steveco Oy:n Kari Savolainen blogissamme.

Blogi / 02.12.2021

Euroopassa voitaisiin tuottaa kestävästi kriittisiä harvinaisia maametalleja

Eurooppalainen harvinaisten maametallien (REE) arvoketju olisi saavutettavissa, jos hankkeille saataisiin riittävästi tukea, kirjoittaa kehityspäällikkö Kaisa Kiipula blogissamme.

Eurooppalainen harvinaisten maametallien (REE) arvoketju olisi saavutettavissa, jos hankkeille saataisiin riittävästi tukea, kirjoittaa kehityspäällikkö Kaisa Kiipula blogissamme.