Skip to main content
Luomme vastuullista kasvua akkuarvoketjuun
Luomme vastuullista kasvua akkuarvoketjuun

VASTUULLISUUS

Luomme vastuullista kasvua akkuarvoketjuun

Työmme perusta

Suomen valtio on antanut yhtiöllemme yhteiskunnallisesti merkittävän tehtävän, jonka mukaisesti työtämme on maksimoida kotimaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Tämän pohjalta haemme sijoituksillamme yhteiskunnallista vaikuttavuutta, kehitämme osaltamme akkuarvoketjua yhä vastuullisemmaksi ja kannamme kehitystyömme ja sijoitustemme kautta vastuuta ympäristöstä ja ilmastosta.

Vastuullisuuden käsikirjana hyödynnämme ISO 26000 -standardia, joka ohjaa meitä mm. oikeusjärjestyksen kunnioittamiseen, eettiseen toimintaan ja vastuun ottamiseen. Ohjeisto perustuu kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, jonka ytimessä on organisaation oma hallintotapa. 

Näin me toimimme

Ylläpidämme keskustelevaa yrityskulttuuria

Valtionyhtiönä meitä ohjaa valtioneuvoston omistajapoliittinen periaatepäätös. Nykyisen hallituksen periaatepäätös ottaa vastuullisuuden näkökulmasta kantaa moniin yritystämme koskeviin asioihin, kuten ympäristöön ja luontoon, ihmisoikeuksiin, henkilöstöasioihin, korruption torjuntaan, riskienhallintaan sekä veroasioiden hoitoon.

Sisäisesti ylläpidämme avointa keskusteluun perustuvaa yrityskulttuuria, joka näkemyksemme mukaan tukee vastuullisuutta. Rohkaisemme meillä työskenteleviä ihmisiä nostamaan esille omaa mieltä askarruttavat asiat esimerkiksi esihenkilöiden, työsuojelunvaltuutetun tai henkilöstöhallinnon kanssa tarvittaessa luottamuksella. Eettisesti huolestuttavat asiat voi ottaa esille myös tämän verkkosivuston alareunasta löytyvän ilmoituskanavan kautta. 

Tutustu tästä yrityskulttuuriimme.

Lue lisää vastuullisuudesta

Uutinen / 19.01.2023

Global Battery Alliance julkisti akkupassin soveltuvuusselvityksen

World Economic Forumissa lanseeratut akkupassin prototyypit sisältävät aitoa dataa autonvalmistajilta.

World Economic Forumissa lanseeratut akkupassin prototyypit sisältävät aitoa dataa autonvalmistajilta.

Uutinen / 02.12.2022

Suomen Malmijalostus ja Adven tähtäävät natriumsulfaatin teolliseen kierrätykseen

Tavoitteena on tehdasmittakaavan hanke, jonka tuloksena akkumateriaalitehtaan purkuveden natriumsulfaatti voidaan ottaa osittain hyötykäyttöön teknis-taloudellisesti järkevällä tavalla.

Tavoitteena on tehdasmittakaavan hanke, jonka tuloksena akkumateriaalitehtaan purkuveden natriumsulfaatti voidaan ottaa osittain hyötykäyttöön teknis-taloudellisesti järkevällä tavalla.