Skip to main content
Luomme vastuullista kasvua akkuarvoketjuun
Luomme vastuullista kasvua akkuarvoketjuun

VASTUULLISUUS

Luomme vastuullista kasvua akkuarvoketjuun

Työmme perusta

Suomen valtio on antanut yhtiöllemme yhteiskunnallisesti merkittävän tehtävän, jonka mukaisesti työtämme on maksimoida kotimaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Tämän pohjalta haemme sijoituksillamme yhteiskunnallista vaikuttavuutta, kehitämme osaltamme akkuarvoketjua yhä vastuullisemmaksi ja kannamme kehitystyömme ja sijoitustemme kautta vastuuta ympäristöstä ja ilmastosta.

Vastuullisuuden käsikirjana hyödynnämme ISO 26000 -standardia, joka ohjaa meitä mm. oikeusjärjestyksen kunnioittamiseen, eettiseen toimintaan ja vastuun ottamiseen. Ohjeisto perustuu kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, jonka ytimessä on organisaation oma hallintotapa. 

Näin me toimimme

Ylläpidämme keskustelevaa yrityskulttuuria

Valtionyhtiönä meitä ohjaa valtioneuvoston omistajapoliittinen periaatepäätös. Tyypillisesti periaatepäätökset ottavat kantaa vastuullisuuden näkökulmasta moniin yritystämme koskeviin asioihin, kuten ympäristöön ja luontoon, ihmisoikeuksiin, henkilöstöasioihin, korruption torjuntaan, riskienhallintaan sekä veroasioiden hoitoon.

Sisäisesti ylläpidämme avointa keskusteluun perustuvaa yrityskulttuuria, joka näkemyksemme mukaan tukee vastuullisuutta. Rohkaisemme meillä työskenteleviä ihmisiä nostamaan esille omaa mieltä askarruttavat asiat esimerkiksi esihenkilöiden, työsuojeluvaltuutetun tai henkilöstöhallinnon kanssa tarvittaessa luottamuksella. Eettisesti huolestuttavat asiat voi ottaa esille myös tämän verkkosivuston alareunasta löytyvän ilmoituskanavan kautta. 

Tutustu tästä yrityskulttuuriimme.

Tavoitteenamme on ehkäistä epäkohtia

Jos olet törmännyt toiminnassamme epäkohtaan, joka herättää sinussa erityistä huolta, voit tehdä asiasta meille ilmoituksen. Tutustu ennen ilmoituksen tekemistä epäkohtien käsittelyprosessia koskevaan kuvaukseemme.

Tästä pääset epäkohtien ilmoittamiseen.

Lue lisää vastuullisuudesta

Uutinen / 17.05.2024

Euroopalla on kiire toimia – Suomen Malmijalostus peräänkuuluttaa keskustelua raaka-aineista

Olemme mukana toteuttamassa Eurominesin tavoiteohjelmaa vuosille 2024–2029.

Olemme mukana toteuttamassa Eurominesin tavoiteohjelmaa vuosille 2024–2029.

Uutinen / 04.12.2023

Kotkan kennotehtaan YVA-menettely käynnistyy

Suomen Malmijalostuksen hankeyhtiö Finnish Battery Chemicals on jättänyt Kotkaan suunnitellun akkukennotehtaan eli gigafactoryn ympäristövaikutusten arviointiohjelman Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle.

Suomen Malmijalostuksen hankeyhtiö Finnish Battery Chemicals on jättänyt Kotkaan suunnitellun akkukennotehtaan eli gigafactoryn ympäristövaikutusten arviointiohjelman Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle.