Skip to main content

Pidämme kiinni hyvistä periaatteistamme

Päivittäisessä työssä seuraamme yhtiömme eettisiä toimintaperiaatteita, joissa olemme määritelleet mm. yhteistyöhön, vastuulliseen liiketoimintaan, sijoittamiseen, eturistiriitoihin sekä lahjojen vastaanottoon ja tarjoamiseen liittyvät lähtökohtamme. Vastaavasti edellytämme palveluiden ja tavaroiden toimittajiltamme sitoutumista vastuullisuuteen talous- ja veroasioissa, työyhteisön hyvinvoinnissa sekä ympäristöä ja luontoa koskevissa asioissa. Olemme myös osa monikansallista akkuarvoketjua ja nojaamme toiminnassamme OECD:n vastuullista liiketoimintaa koskeviin asianmukaisen huolellisuuden ohjeisiin. 

Sijoitusyhtiönä edellytämme, että ne yritykset, joissa olemme sijoittajana, torjuvat haitalliset vaikutukset esimerkiksi työntekijöihin, ympäristöön ja korruption torjuntaan sekä välttävät hyötymästä epäeettisestä toiminnasta.

Politiikat toimivat henkilöstön ohjenuorana

Yhtiössämme uusista politiikoista ja politiikkojen päivityksistä informoidaan henkilöstöä ja laajemmat muutokset käydään läpi yhteisesti. Tyypillisesti useampi työntekijä on myös mukana laatimassa ja kommentoimassa ohjeita niiden valmistelun aikana. Esihenkilöt vastaavat siitä, että myös uudet tulokkaat perehtyvät eettisiin periaatteisiimme ja toimintapolitiikkoihimme.

Tavoitteenamme on, että kaikki työntekijämme ymmärtävät eettisen perustamme ja siihen liittyvät ohjeet samalla tavalla. Emoyhtiö Suomen Malmijalostus Oy:n eettinen ohjeistus sekä yhtiön hallituksen hyväksymät politiikat ja toimintaohjeet koskevat suoraan myös kokonaan omistamiamme tytäryhtiöitä Sokli Oy:tä ja Finnish Battery Chemicals Oy:tä. Sijoitusportfoliossamme olevien yhtiöiden toiminnan järjestämisestä vastaavat näiden yhtiöiden hallitukset.