Skip to main content

TIETOSUOJAseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan henkilötietojen käsittelystä Suomen Malmijalostus Oy:ssä, mukaan lukien sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt (”Suomen Malmijalostus” tai ”me”). Tietosuojaseloste kertoo mm. siitä, mitä henkilötietoja Suomen Malmijalostus kerää, käyttää tai jakaa, millaisiin tarkoituksiin henkilötietoja käsitellään ja mitä oikeuksia rekisteröidyllä on.

Käsittelemme henkilötietojasi vastuullisesti. Tämä tietosuojaseloste sisältää tärkeää tietoa siitä, kuinka käytämme henkilötietojasi. Jos tahdot tietää, miten käytämme evästeitä, tutustu verkkosivujemme evästekäytäntöön.

muutokset tietosuojaselosteeseen

Tarkistamme tämän tietosuojaselosteen ja henkilötietojemme käsittelykäytäntöjä säännöllisesti varmistaaksemme, että henkilötietojen käsittely ja tämä seloste ovat ajan tasalla ja että käsittelymme noudattaa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Suomen Malmijalostus voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Päivitetty tietosuojaseloste julkaistaan aina verkkosivustollamme. Suosittelemme, että tarkastat tämän tietosuojaselosteen ajoittain.

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSHENKILÖ

Suomen Malmijalostus Oy (Y-tunnus 2674050-9) PL 800, 00101 Helsinki on rekisterinpitäjä sen itsensä ja kokonaan omistamiensa tytäryhtiöiden osalta.

Rekisterin yhteyshenkilönä toimii Emil Viitala, etunimi.sukunimi(at)mineralsgroup.fi.

Alla mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tietosuojaselosteesta sekä muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse yhteyshenkilölle. Voit myös olla postitse yhteydessä yllä mainittuun postiosoitteeseen.

KENEN TIETOJA KÄSITTELEMME?

Suomen Malmijalostus käsittelee seuraaviin ryhmiin kuuluvien henkilöiden ja toimijoiden sekä näiden edustajien ja yhteyshenkilöiden henkilötietoja: kaupalliset toimijat (kuten nykyiset tai potentiaaliset sijoittajat, rahoittajat, neuvonantajat, teolliset kumppanit, toimittajat ja palveluntarjoajat sekä asiakkaat), järjestöt, tutkimusorganisaatiot, media, viranomaiset, sekä verkkosivuillamme ja muilla digitaalisilla palvelualustoillamme vierailevat käyttäjät. Huomioithan, että mikäli verkkosivuillamme on linkkejä kolmansien osapuolten sivuille tai palveluihin, ei tämä tietosuojaseloste koske ko. sivustoja ja palveluita, eikä Suomen Malmijalostus vastaa ko. tahojen henkilötietojen käsittelystä.

HENKILÖTIETOJEN ALKUPERÄ

Rekisterimme tietosisältö on peräisin julkisilta verkkosivustoilta sekä rekisteröidyiltä itseltään tai rekisteröidyn edustaman organisaation ja meidän välisen liike- tai muun suhteen yhteydessä toimitetuista tiedoista. Lisäksi henkilötietoja kerätään automaattisesti sähköisin menetelmin, kuten evästeitä käyttämällä. Henkilötietoja kerätään myös muista laillisista lähteistä, kuten julkisista tai kaupallisista yhtiö- ja liiketoimintarekisteritereistä, viranomaisilta sekä muista vastaavista julkisista tai kaupallisista rekistereistä.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Käytämme henkilötietojasi seuraavin tavoin ja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Perustaaksemme tai ylläpitääksemme toimittaja- tai asiakassuhdetta palvelu- ja materiaalihankintoihin ja muihin Suomen Malmijalostuksen toimintoihin liittyen sekä perustaaksemme ja ylläpitääksemme muita sijoittaja- ja kumppanuussuhteita.
  Käsittelyn oikeusperuste: Sopimus
 • Toteuttaaksemme tiedottamista, yhteydenpitoa eri sidosryhmiin sekä tutkimusten tekemistä.
  Käsittelyn oikeusperuste: Oikeutettu etu: Käsittelemme em. tarkoitukseen liittyen sellaisten henkilöiden henkilötietoja, joiden tehtävä ja asema kansalaisyhteiskunnassa, elinkeinoelämässä tai julkishallinnossa katsotaan Suomen Malmijalostuksen kannalta olennaiseksi tai se liittyy muutoin henkilöiden työ- tai luottamustehtäviin.
 • Tarjotaksemme sinulle tietoja, joita olet pyytänyt (esim. uutiskirjeet ja tiedotteet).
  Käsittelyn oikeusperuste: Suostumus – käytämme henkilötietojasi tähän tarkoitukseen vain, jos olet pyytänyt meitä tekemään niin. Voit perua suostumuksesi milloin tahansa.
 • Tarjotaksemme sinulle parempia tapoja saada tietoa tältä verkkosivulta.
  Käsittelyn oikeusperuste: Oikeutettu etu – käytämme henkilötietojasi tarjotaksemme sinulle ja muille sivustomme käyttäjille parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen.
 • Käsitelläksemme ja arvioidaksemme työhakemuksesi.
  Käsittelyn oikeusperuste: Oikeutettu etu – käytämme henkilötietojasi arvioidessamme työhakemustasi ja pitääksemme sinut ajan tasalla hakuprosessin ajan.
 • Ylläpitääksemme verkkosivustoamme ja analysoidaksemme sen liikennettä.
  Käsittelyn oikeusperuste: Suostumus – käytämme henkilötietojasi tähän tarkoitukseen vain, jos olet hyväksynyt evästeet. Voit perua suostumuksesi milloin tahansa. Lue lisää evästeistä.
 • Ylläpitääksemme tieto- ja toimitilaturvallisuutta
  Käsittelyn oikeusperuste: Oikeutettu etu. Voimme käsitellä teknisiä valvontatietoja mm. tietoturvan ja kulunvalvonnan vuoksi, jotta voimme turvata terveyttä ja henkilöturvallisuutta sekä turvata yrityksen liiketiedot ja omaisuuden.
 • Täyttääksemme toimintaamme ohjaavia velvoitteita
  Käsittelyn oikeusperuste: Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen, kuten raportointi, pakotteiden ja muun vaatimustenmukaisuuden seuranta, hyvän hallintotavan vaatimukset sekä osake- ja osakasluettelot (mukaan lukien yhtiökokouksiin osallistuminen).

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME?

Edellä kerrottuihin tarkoituksiin liittyen saatamme kerätä sinusta seuraavia tietoja:

 • perustiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yrityksen tai yhteisön nimi, työnimike, yrityksen tai yhteisön yhteystiedot
 • laskutus- ja luottotiedot, mikäli sopimus- tai kumppanuussuhde niin edellyttää
 • asiakas- ja kyselytutkimukset ja palauteviestintä
 • IP-osoite (tietokoneesi tai muun laitteesi yksilöllinen tunniste)
 • tietoja, joita annat työhakemuksen jättämisen yhteydessä, missä tapauksessa suosittelemme, että tutustut rekrytoinnin tietosuojakäytäntöömme.

LUOVUTAMMEKO TIETOJASI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Voimme luovuttaa käyttäjätietojasi yhteistyökumppaneillemme ja alihankkijoillemme, kuten IT- ja muiden vastaavien palveluiden toimittajille, jotka säilyttävät ja ylläpitävät tietojamme, sekä mahdollisille muille asiantuntijapalveluiden tarjoajille. Suomen Malmijalostus hyödyntää yhteistyökumppaneita ja alihankkijoita, joiden tietoliikennepalvelimet sijaitsevat EU:n alueella. Emme siirrä henkilötietoja EU:n ulkopuolisiin maihin.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain salassapito- ja tiedonkäsittelyvelvollisuuksiin sitoutuneille yrityskumppaneille, jotka noudattavat soveltuvia tietosuojalakeja, meidän tietosuoja- ja tietoturvavaatimuksiamme sekä sitovien palvelusopimusten määräyksiä.

KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME TIETOJASI?

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin se on tarpeen tietojen käyttötarkoituksen vuoksi tai niin pitkään kuin soveltuva lainsäädäntö edellyttää. Sovellettavaan säilytysaikaan vaikuttaa tiedon määrä, luottamuksellisuus, tarkoitus sekä oikeuksien valvontaan liittyvät määräajat.

OIKEUTESI

Sinulla on oikeus:

 1. Pyytää meitä toimittamaan kopio tiedoista, joita meillä on sinusta, sekä tarkempaa tietoa siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi;
 2. Pyytää meitä korjaamaan mahdolliset virheet henkilötiedoissasi;
 3. Pyytää meitä esittämään sinulle henkilötietosi selkeässä, yleisesti käytetyssä ja konelukuisessa muodossa, jos käsittelemme tietojasi automaation keinoin ja antamasi hyväksynnän mukaisesti. Voit myös pyytää meitä luovuttamaan henkilötietosi tässä muodossa kolmannelle osapuolelle, ja jos se on teknisesti mahdollista, teemme sen; sekä
 4. Pyytää meitä poistamaan henkilötietosi tai rajoittamaan tietojen käyttöä (jos esimerkiksi mieltymyksesi muuttuvat tai et halua meidän lähettävän sinulle pyytämääsi tietoa).
 5. Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kun käsittelymme perustana on oikeutettu etu, jolloin lopetamme tietojen käsittelyn, ellemme voi osoittaa sille pakottavia oikeutettuja perusteita.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus paikalliselle valvontaviranomaiselle Suomen tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli et ole tyytyväinen siihen, miten olemme käsitelleet henkilötietojasi.

Näin tavoitat meidät

Jos haluat käyttää oikeuksiasi henkilötietoihisi liittyen tai jos sinulla on jotakin kysyttävää siitä, miten käytämme tietojasi, otathan meihin yhteyttä käyttämällä yllä ilmoitettuja yhteystietoja.

HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Suomen Malmijalostus sallii tietojen käsittelyn toteuttamisen vain asiasta vastaavalle koulutetulle ja tehtävään opastetulle henkilöstölle. Käyttämämme palvelinlaitteet ja tietoliikenneyhteydet on suojattu palomuureilla ja muilla tietoteknisillä ohjelmistoilla sekä laitteilla. Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa ja siihen on pääsy vain valtuutetuilla henkilöillä. Suomen Malmijalostuksen ja palveluntarjoajien tiloissa on kulunvalvonta. Suomen Malmijalostuksen käyttämät tietojärjestelmäpalveluiden toimittajat ovat sitoutuneet ylläpitämään ja huolehtimaan tietoturvallisuuden korkeasta laadusta ja ajantasaisuudesta.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi lokakuussa 2022.